Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 november 2007

Elektronikindustrin får tekniskt forum på internet

evertiq presenterar i samarbete med IM-föreningen, Elektronikindustriföreningen och Lars-Gunnar Klang, evertiq elektronikforum.

Som ett led i att söka stärka kommunikationen och därmed kompetensutbytet i elektronikindustrin har evertiq i samarbete med IM-föreningen, Elektronikindustriföreningen och Lars-Gunnar Klang startat evertiq elektronikforum. http://www.evertiq.info/forum "Vi har idag ständigt ökande krav och komplexitet inom kretskortsteknik och byggsätt, och därmed ett mycket stort behov av att göra senaste rönen inom t ex monteringsteknik och tillförlitlighet tillgänglig för konstruerande och tillverkande elektronikföretag. Elektronikindustriföreningen (EIF) har sedan ett par år haft ett kompetensforum för medlemmar där Produktionsnätverket var först ut, med RoHS-direktivet som pådrivande faktor. Detta forum flyttas nu till evertiq, samtidigt önskar vi även få in forskningsnära och lättillgänglig kunskap från Institut och högskolor", säger Maria Månsson, vice ordf i EIF. "Genom forumet öppnas goda möjligheter för företagen att samarbeta med varandra och i samverkan med utvecklare, tillverkare, forskningsinstitut, maskin- och materialleverantörer minimera problemen och höja konkurrenskraften för branschen", fortsätter hon. Med Lars-Gunnar Klang som moderator syftar evertiq elektronikforum till att vara en naturlig mötesplats för debattörer och informationstörstande aktörer i elektronikindustrin, där varierande ämnen med en central del av tekniska diskussioner och problemlösning samt övriga branschangelägenheter skall beröras. "Min förhoppning är att detta ska öka möjligheterna till samarbete mellan alla länkar i utvecklings- och produktionskedjan, från konstruktion och cad via mönsterkort till kretskortsproducenter samt givetvis komponent-, material- och maskinleverantörer", säger Lars-Gunnar Klang. "I ett sådant här forum finns det alltid en risk att några anser sig ge mer än de får men man ska veta att tankar som kläs i ord och skrift blir betydligt klarare vilket ökar den egna förståelsen. Dessutom kommer läraren hela tiden att veta mer än eleven. Samt att ett samarbete ökar den totala konkurrenskraften för svensk elektronikindustri", avslutar Lars-Gunnar Klang. Diskussionerna som pågår på evertiq elektronikforum kan följas av alla som har en webläsare och en Internetuppkoppling men endast registrerade användare kan delta i diskussionerna via sina inloggningsuppgifter.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2