Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 november 2007

Bakslag för Anoto i Hamburg

Staden Hamburg kommer inte att använda Diagramm Halbachs lösning vid valet i februari 2008.

En politisk koalition av CDU, SPD och GEL har beslutat att inte använda Diagramm Halbachs digitala valsystem, baserat på Anotos digitala penna och papper, vid valet den 24 februari 2008 i staden Hamburg. Beslutet är föranlett av en debatt som uppstått i efterdyningarna av ett mediautspel från hacker-organisationen Chaos Computer Club (CCC), som menar att de funnit säkerhets-brister i valsystemet. CCC har presenterat ett scenario där man försöker manipulera valresultatet genom att klippa och klistra i enskilda röstsedlar. Det beskrivna scenariot bygger på att de riktiga valsedlarna på något sätt byts ut mot sådana som är manuellt manipulerade. Hur ett storskaligt angrepp med sådana handgjorda valsedlar skulle gå till har inte presenterats och angreppsmetoden har inte heller prövats mot det verkliga systemets inbyggda säkerhetsprocesser. Trots att godkännande- och certifieringsprocesserna är klara har den politiska majoriteten i Hamburg på grund av debatten i media valt att inte använda lösningen vid valet i februari 2008. Samarbetet med Diagramm Halbach och Anoto fortsätter enligt planerna och Anoto ser fortfarande med intresse på marknadssegmentet digitala valsystem.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1