Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 november 2007

Fokus på sälj och marknad för Nextlink

Nextlink som fortfarande ligger i röda tal fokuserar nu hårdare på sin försäljning och marknadsföring.

Nextlink levererar fortfarande inga vinster. Bolaget fokuserar nu sina resurser på försäljning och marknadsföring via sina distributionskanaler. Under tredje kvartalet nådde man endast en försäljning på 5,1 MSEK(11,7). Resultatet efter skatt landade på -10,6 MSEK(-11,8). För perioden januari – september landade omsättningen på 13,5 MSEK(47,8). Resultatet efter skatt försämrades från -26,5 MSEK till -41,6 MSEK för samma period. PartnerTech skrev under tredje kvartalet ett avtal med Nextlink. PartnerTech skall tillverka Nextlinks professionella produktserie Invisio G5. ”Under första halvåret av 2008 kommer vi främst att utveckla både befintliga och nya distribu-törssamarbeten som vi har ingått under 2007 och därigenom öka vår försäljning väsentligt. Vi har en mycket stark framtidstro för våra professionella produkter. Därför ingick vi under det tredje kvartalet ett avtal med PartnerTech om produktion av våra professionella headsets, vilket kommer leda till en mycket större produktionskapacitet av våra professionella produkter än tidigare. Detta samarbete kommer att säkerställa en fortsatt mycket hög produktkvalité, bättre leveranssäkerhet samt ge förutsättningar för framtida ökade försäljningsvolymer”, kommenterar Nextlinks VD Lars Højgård Hansen i ett pressmeddelande.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2