Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 december 2007

Rimaster avser förvärva ElectroSystem

Rimaster och ElectroSystem har startat förhandlingar med intention att genomföra en affär där Rimaster under början 2008 förvärvar ElectroSystem Technique AB och dess dotterbolag ElectroSystem Electronics AB.

Rimaster avser att förvärva ElectroSystemgruppen i Söderhamn Rimaster är en kontraktstillverkare inom utveckling och tillverkning av produkter innehållande el, elektronik och mekanik, med egna fabriker i Sverige och Polen. Förvärvet av ElectroSystem betraktas som ett viktigt steg i att stärka sin strategiska marknadsposition i Skandinavien. Genom planerat förvärv når Rimaster en omsättningsnivå på ca 350MSEK på årsbasis. ElectroSystem Technique kommer att tillsammans med Rimasters elsystemverksamhet att bilda ett affärsområde med en särskilt stark position inom segmentet specialfordon. ElectroSystem Electronics kommer i planerat förvärv skapa ett nytt affärsområde i Rimaster gruppen inom elektronikproduktion inom bl a ytmontering av varierande seriestorlek. ElectroSystems utvecklingsverksamhet blir ett tillskott i Rimaster Developments verksamhet i Rimforsa och Jönköping. Utöver ovanstående tre affärsområden är sedan tidigare Rimaster verksamma inom mekanik produktion. Genom affären ökar förmågan ytterligare att inom områdena elsystem, elektronik och mekanik skapa synergier och enkelhet för kunderna. ”Vår ambition har varit att utveckla ElectroSystem gruppen till en stark leverantör, vi får nu ökade möjligheter i ett samgående med Rimaster.” kommenterar Göran Nyström VD och ägare ElectroSystemgruppen. ”Vi ser kommande förvärv som ett viktigt steg i vår tillväxt för att nå positionen i att utgöra en ledande leverantör inom el, elektronik och mekanik” kommenterar Jan-Olof Andersson VD och koncernchef Rimaster.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2