Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 december 2007

Teknikföretagen: Nedåt för elektroniktillverkning

Orderingången har fortsatt försvagas något under årets sista kvartal. För exporten är dämpningen relativt begränsad. Inte heller ser bristande produktionskapacitet eller brist på nyckelpersonal ut att hindra industrin att fortsätta växa inför nästa år, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för fjärde kvartalet.

För tredje kvartalet i rad försvagas orderingången både på export- och hemmamarknaden. Bilden är nu mer splittrad mellan olika branscher och grupper av leverantörsföretag. Sammantaget visar företagens rapporter att ordertillväxten på export visserligen dämpas, men inte särskilt markant. – Detta är lugnande besked inför 2008, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten. Med undantag för leverantörer till tele- och elektronik ökar exportvolymen, om än i något lägre takt än tidigare. Mer positivt ser det här ut för bilindustrin och leverantörer till maskinindustrin. Andel leverantörer till elektroindustrin (viktat med storlek på hemmamarknadsförsäljningen) som anger att order från hemmamarknaden det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-). Kurvan visar skillnaden netto (ökat-minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. På hemmamarknaden redovisar, utöver leverantörer till tele- och elektronikindustrin, även bilindustrin med sina leverantörer en direkt minskning av ordervolymen. Här är det i andra änden främst instrumentindustrin som visar ökade order. Till skillnad mot tidigare i år rapporterar företagen inte längre ökad resursbrist. Tvärt om är det nu något färre företag än tidigare som anger att de utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut. Andelen företag som har brist på yrkesarbetare har också minskat. Bristen på tekniker/ingenjörer har däremot fortsatt öka. – Vi är nu i en situation där drygt vartannat företag kör för fullt samtidigt som en tredjedel av företagen har brist på nyckelpersonal. Siffrorna visar att det i betydande grad fortfarande finns kapacitet och även personal för att producera mer, bara tillräcklig efterfrågan finns. – Eftersom dämpningen av exportorder under årets sista kvartal är relativt begränsad räknar vi med fortsatt tillväxt om än i lägre takt inför 2008, avslutar Anders Rune. Undersökningen, som genomfördes i mitten av november månad, omfattar 512 företag med en sammanlagd försäljning på 652 Mdr SEK, varav 79 procent säljs på export. Klicka här för att ladda ned hela rapporten (PDF, extern länk).
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2