Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 december 2007

ZetaDisplay förvärvar NoTime

ZetaDisplay AB som är ett företag inom digitala rörliga media förvärvar NoTime AB i Halmstad med över 1500 digitala reklam- och informationsskärmar installerade.
Tillsammans med sitt tidigare förvärv av ScreenVisuals i Danmark förstärker ZetaDisplay ytterligare sin ställning inom sin bransch i Norden.

NoTime har utvecklat olika koncept som kombinerar vanliga bildskärmar med touchskärmar för användning i spelbranschen, köpcentrum, hotell med flera publika miljöer. Verksamheten har utvecklats baserat på djup kompetens inom utvalda marknadssegment och med fokus på värdeskapande skärminstallationer. Bland kunderna märks bland annat ICA Maxi, TipsKungen och Länsförsäkringar. NoTime finns i Halmstad med tio anställda och kommer att fortsätta med befintlig ledning och personal som dotterbolag till ZetaDisplay.

ZetaDisplay är en leverantör av rörlig butiksinformation på platta bildskärmar inom detaljhandeln och publik miljö, så kallad Digital Signage. Bland kunderna finns bland annat ICA som är Sveriges största dagligvaruhandel. ZetaDisplay har kunder i de nordiska länderna samt i Tyskland, Italien och Storbritannien. ZetaDisplay är baserat i Malmö och har inklusive dotterbolag ett 30-tal medarbetare.

I en kommentar till förvärvet säger Leif Liljebrunn, vice VD i ZetaDisplay: - Vi möter ett ökat intresse för våra lösningar från stora butikskedjor och andra företag. Grundläggande krav på oss som leverantör är hög kompetens och ekonomisk styrka, så att kunden vet att man får service och support under hela avtalstiden. Genom förvärvet kan vi möta dessa krav i ännu högre grad än tidigare samtidigt som vi stärker våra positioner såväl i Sverige som på den nordiska marknaden.

Anders Jönsson, styrelseordförande i NoTime, kommenterar affären så här: - Marknaden efterfrågar större enheter med resurser att klara kundernas växande behov. Det är därför intressant att ingå samgående med ZetaDisplay som har en ledande position på marknaden och dessutom den starka ekonomiska ställning som krävs för expansion och långsiktiga satsningar.

Parterna är överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-23 15:48 V9.3.2-1