Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 december 2007

Tritech & Rejlers i samarbete om elmätaravläsning

Tritech Technology AB, det svenska företaget som specialiserat sig på trådlösa system har undertecknat ett samarbetsavtal med Rejlers Energitjänster AB. Avtalet innebär att Tritech och Rejlers nu gemensamt kommer att erbjuda energibolag och fastighetsbolag automatisk elmätaravläsning.

Riksdagens beslut 2003, om att alla el-förbrukande kunder, senast 2009, ska betala för faktisk elförbrukning ställer nya krav på elbolagens mätaravläsningar. För att kunna lösa detta har möjligheterna till fjärravläsning blivit allt mer intressanta för elbolagen. Tritech och Rejlers erbjuder nu dem en helhetslösning där elbolaget får sina kunders elförbrukning via web eller i en elektronisk fil när de så önskar, exempelvis en gång i månaden. Tritechs kommunikationsutrustning skickar elmätarens värden till Rejlers som sammanställer och vidarebefordrar mätvärdena till elbolaget. – Samarbetet med Rejlers gör att vi kan erbjuda våra kunder en mycket slagkraftig kombination säger Thomas Jonsson, försäljningschef på Tritech. Rejlers mättjänster utsågs nyligen till Sveriges näst bästa av Svenska kraftnät och vår kommunikationslösning MeshNET erbjuder ett alternativ till befintliga lösningar som är både stabil och kostnadseffektiv. Med erfarenhet från de installationer vi har, ser vi halveringar av kostnaderna jämfört med andra teknologier. Samtidigt är funktionaliteten och stabiliteten den samma eller bättre än alternativen. Tritechs Mesh-baserade radiolösning MeshNET skiljer sig på många sätt från konkurrerande kommunikationsplattformar. MeshNET medför att potentialen med tvåvägs radiokommunikation kan utnyttjas till fullo. Flera strömsnåla och små radiosändare samarbetar för att transportera mätdata från elmätare till ett centralt insamlingssystem med hjälp av mesh-teknologi. Resultatet är ett robust nätverk för datainsamling som är enkelt att installera och underhålla. Lösningen finns bland annat installerad hos Fortum. – Tritechs lösning MeshNET är en mycket intressant lösning eftersom den automatiskt anpassar sig till de radiomässiga förhållanden som finns på installationsplatsen, säger Tommy Palm, VD för Rejlers Energitjänster AB. Det bidrar till den stabilitet som präglar lösningen. Med MeshNET i vår portfölj stärker vi vår position som marknadens ledande oberoende leverantör av mättjänster till energimarknaden.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1