Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 december 2007

Guideline köper Malå Geoscience

Guideline kommer att förvärva det norrländska företaget Malå Geoscience.
Malå Geoscience har funnits i sin nuvarande form som privat aktiebolag sedan början av 1990-talet, men har rötter i Statens Geologiska Undersökningar som startade verksamhet i Malå för 70 år sedan.

Huvudkontoret finns i Malå i norra Sverige och säljkontor finns också i USA, Kina och Malaysia. Försäljning sker även globalt via ett nätverk av cirka 80 distributörer som täcker samtliga kontinenter.

Malås nisch är radarteknologi med fokus på markradar och borrhålsradar. Marknadsandelen uppskattas till drygt 20 procent. Malå har 40 anställda och bolaget har de senaste åren växt med cirka 10 procent per år. Under 2006 uppgick omsättningen till 64 miljoner kronor och rörelseresultatet till drygt 9 miljoner kronor före jämförelsestörande poster.

Guidelines VD Peter Hjorth ser en fin framtid i Malås verksamhet, förutom i kärnverksamheten ser han även en stor potential i bolagets militära och säkerhetsapplikationer. Värdet på order inom dessa applikationsområden kan uppgå till flera miljoner kronor varför det är intressant att växa inom segmenten.

Affären innebär en breddning och komplettering av Guidelines nuvarande verksamhet. Även om bolagen kommer att drivas som två separata dotterbolag bör förvärvet ge positiva synergieffekter.

"Jag ser betydande synergieffekter inom teknikutveckling och marknadsbearbetning", säger Peter Hjorth till beQuoted.

Förvärvet ger båda företagen tillgång till varandras kundbaser. Bland Malås kunder är till exempel LKAB och SKB även intressanta för Guideline. Försäljning av Malås borrhålsradar mot oljeservicesektorn via Guideline kan också bli aktuell.

"Nu får vi än bättre möjlighet att bearbeta dessa kunder", säger Peter Hjorth förhoppningsfullt.

Rent ekonomiskt skapar förvärvet ett stabilare bolag. Tillsammans med ökande intäkter i Guideline från bland annat Tesco Corporations bedömer Peter Hjorth att koncernen kommer visa vinst och positivt kassaflöde i slutet på 2008.

Kärnverksamheten i Malå Geosciences stavas GPR - Ground Penetraing Radar. Det är en geoteknisk metod som använder radarpulser för att detektera ett objekt eller en struktur under mark.

Den oförstörande metoden använder elektromagnetiska mikrovågor för att tyda signaler från det undersökta området. GPR kan användas i flera olika material som sten, jord, is, vatten, byggnader med mera.

GPR använder två olika antenner, en som sänder ut en signal ner i marken och en som tar emot information om markens variation. På så sätt kan intressanta objekt i marken lokaliseras.

Olika antenner används för olika användningsområden. Låga frekvenser används för att hitta stora föremål på stora djup. Små objekt nära markytan detekteras med hjälp av antenner med höga frekvenser.

Guideline betalar i ett första steg 50 miljoner kronor kontant. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 miljoner kronor utgå (hälften kontant och hälften i aktier) om en resultatprognos på 10 miljoner kronor nås för 2007. Det innebär att Guideline betalar 8 gånger rörelseresultatet eller ungefär p/e 11 på 2007 års vinst.

Ytterligare maximalt 20 miljoner kronor kontant betalas om resultatet för 2008 och 2009 blir minst 20 respektive 30 miljoner kronor. beQuoted anser att priset verkar rimligt även om det inte är något fynd.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2