Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 december 2007

Norska företag måste redovisa<br>innehåll av flamskyddsmedel

Norska företag som importerar eller tillverkar elektronik åläggs nu att redovisa innehåll av fem bromerade flamskyddsmedel i sina produkter.

SFT, den norska miljömyndigheten, ålägger nu norska företag att redovisa innehållet av fem bromerade flamskyddsmedel i sina produkter. Detta gäller de företag som importerar eller producerar EE-produkter(elektriska och elektroniska produkter). Först och främst åläggs företagen att genom branschföreningar och organisationer ta reda på om deras produkter innehåller bromerade flamskyddsmedel och i så fall hur mycket de innehåller. Om dessa företag inte kan få tag på denna information blir de tvungna att genom analys själva se till att ta reda på detta. De ämnen detta gäller är 2,2',6,6'-tetrabrombisfenol A (TBBPA), Hexabromcyklododekan (HBCDD), Dekabromdifenyleter (dekaBDE), Oktabromdifenyleter (oktaBDE) samt Pentabromdifenyleter (pentaBDE). Före den 1 februari 2008 skall detta redovisas till SFT.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2