Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 december 2007

Eltech installerar i 700 lägenheter

Eltech Timrå AB har i samarbete med Megacon AB under hösten levererat, installerat och driftsatt Megacons multilog system för mätinsamling av energidata från ca 700 lägenheter.

Detta arbete har utförts i bostadsrättsföreningen Selångershus 4 i Sundsvall. Installationen av mätinsamlingssystemet är ett led i föreningens satsning för kostnadseffektivare drift, enklare administration vid flyttavläsning och aktiv miljövård säger Michael Nordin BRF Selångershus 4. Eltech har under året utökat sitt sortiment av produkter inom energieffektivitet. Eltechs kunder på den norrländska hemma marknaden har i ökande omfattning efterfrågat denna typ av produkter i takt med att kostnaden för energi ökat. I bostadsrättsföreningar med kollektiv elmätning uppnår man en rättvisare fördelning av energikostnaden. I föreningar med enskilda abonnemang övergår man till undermätning från färre abonnemang i syfte att minska de fasta kostnaderna. Genom mätning och loggning av energiförbrukning uppnås en bättre kontroll av energiförbrukningen samtidigt som det underlättar att utvärdera energibesparande åtgärder.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1