Elektronikproduktion | 11 december 2007

Saab vill sälja Saab Space

Saab undersöker just nu om det finns intresse bland andra företag att köpa Saab Space AB. Om någon av dessa så kallade trevare leder till affär kan den komma att genomföras under första kvartalet 2008.
Saab överväger ständigt förvärv och avyttringar av bolag och affärsenheter. För närvarande utvärderas möjligheten att sälja Saab Space AB om pris och köpare är rätt. Motivet är att Saab Space inte nu är en del av Saabs kärnverksamhet. Eftersom det just nu sker en konsolidering inom branschen, kan tillfället att sälja vara det rätta.

Kontakt har tagits med ett antal möjliga köpare. En eventuell försäljning kommer att hanteras under första kvartalet 2008.

"Eftersom "trevare" av det här slaget är vanligt förekommande och långt ifrån alltid leder till affär, finns ingen anledning att spekulera om vår framtid. För oss gäller att bedriva vår framgångsrika verksamhet som vanligt", kommenterar Bengt Mörtberg, affärsenhetschef på Saab Space.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1