Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 december 2007

Vinstförbättring och amerikansk<br>framgång för Elekta

Elekta AB ökade sin orderingång med 7% till 2 472 (2 302) Mkr. Vinsten och marginalen förbättrades också och hade det inte varit för valutasvängningarna så hade siffrorna sett ännu bättre ut.
Medicinteknikföretaget Elekta AB ökade sin orderingång med 7% till 2 472 (2 302) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingången med 12 procent. Orderstocken uppgick den 31 oktober 2007 till rekordhöga 4 425 Mkr.

Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 2 188 (2 014) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 14 procent.

Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 195 (159) Mkr och rörelsemarginalen till 9 (8) procent.

Vinst efter skatter uppgick till 126 (104) Mkr. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 1,38 (1,11) kr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 291 Mkr till 140 (-151) Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 22 (-343) Mkr. Förvärv ingick med -95 (-144) Mkr.

För helåret 2007/08 bedömer Elekta att nettoomsättningen kommer att öka med över 12 procent i lokal valuta. Den tidigare prognosen var över 10 procent i lokal valuta. På grund av främst valutaförändringar, bedömer Elekta nu att rörelseresultatet kommer att öka med 25-30 procent. Den tidigare prognosen angav över 30 procent.

”Under det andra kvartalet av verksamhetsåret 2007/08 fortsätter vi att se en stark efterfrågan. Orderingången för det första halvåret ökade med 12 procent i lokal valuta, drivet främst av fortsatta framgångar inom strålterapi i Nordamerika, ett ökat intresse för Leksell Gamma Knife® i Europa och en stark återhämtning på den kinesiska marknaden. Orderingången för region Nord- och Sydamerika under verksamhetsårets första 6 månader ökade med 10 procent i lokal valuta. Orderingången under det andra kvartalet var dock väsentligt lägre jämfört med samma kvartal förra året, vilket var det första kvartalet efter FDA-godkännandet av Leksell Gamma Knife® Perfexion™”, kommenterar Elektas VD Tomas Puusepp.

”Dagens marknadssituation skiljer sig väsentligt från den som gällde för bara några år sedan. Teknologin har utvecklats i snabb takt, fler aktörer har tillkommit i specifika nischer, vi ser ett närmande och ökat samarbete mellan olika behandlingsformer och det politiska trycket på förbättringar i cancervården ökar. Allt detta öppnar stora möjligheter för Elekta. Det större utbudet av olika system för strålbehandling innebär att allt fler kunder – framförallt i USA –gör noggranna utvärderingar av olika leverantörer, vilket är positivt för Elekta”, fortsätter Puusepp.

Elekta ser stora möjligheter och positiva utsikter på Elektas viktiga USA-marknad.

”På den viktiga USA-marknaden fortsätter Elekta att vinna marknadsandelar inom strålterapi. Marknaden för strålkirurgisk behandling av sjukdomar i hjärnan är relativt väl penetrerad. Efter den framgångsrika lanseringen av Leksell Gamma Knife Perfexion och en stark ordertillväxt under det förra verksamhetsåret, bedömer vi nu att leveransvolymen till Nordamerika kommer att var på samma nivå detta verksamhetsår. Samtidigt ser vi stark tillväxt i resten av världen”, fortsätter Puusepp som kan se ett halvår bakom sig med stärkt lönsamhet vilket ger gott hopp om framtiden.

”Rörelseresultatet ökade starkt under det andra kvartalet. Detta förklaras främst av bättre bruttomarginal till följd av väsentligt högre leveransvolymer samt god kostnadskontroll. Jämfört med samma period förra året är kostnadsökningen framförallt hänförlig till nya enheter. För halvåret ökade rörelseresultatet med 23 procent, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 9 procent. Justerat för valutaeffekter förbättrades rörelseresultatet med 46 procent”, säger Tomas Puusepp i en kommentar.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2