Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 juli 2001

TimeSpace Radio planerar fusion

TimeSpace Radio förhandlar om samgående med PNB Communication.

undaföretaget TimeSpace Radio AB och PNB Invest AB har undertecknat ett "letter of intent" beträffande eventuellt samgående med PNB Communication AB och dess moderbolag PNB Holding AB i ett pressmeddelande. PNB Communication som har ca 240 medarbetare, designar, konstruerar och bygger bredbands- och stadsnät som möjliggör bredband och IT-anslutning till hem och till arbetsplatser. Företagets tjänsteutbud är baserat på fiberteknik, IP-telefoni och trådlös data- och telekommunikation samt har en utbildningsverksamhet i kommunikationsteknik. TimeSpace Radio har kompetens inom trådlös data- och telekommunikation. Företagets produkt är under utveckling. Det är en licensfri radiolänk som på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt binder samman stamnät med lokala nätverk. TimeSpace Radios nya produkt förstärker och kompletterar PNB Communications befintliga produktutbud. Vi tror att denna affär är till fördel för båda parter och är därför förhoppningsfulla om att kunna föra affären i hamn, säger Christer Sjölin, Styrelseordförande i TimeSpace Radio. Om samgåendet fullföljs, så kommer det tekniskt att ske genom att TimeSpace Radio förvärvar PNB Holding genom en riktad nyemission av aktier och andra finansiella instrument. Priset är ännu inte slutligt bestämt. En förutsättning för samgåendet är att aktieägarna i TimeSpace Radio fattar beslut om att förvärva PNB Holding inklusive PNB Communication på extra bolagsstämma.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1