Mjukvara | 17 december 2007

GATEline och NOTE utökar samarbetet

Ett partneravtal har tecknats som innebär ett fördjupat samarbete på flera plan. Avsikten är att öka stödet till båda företagens kunder i de nordiska länderna med ett komplett utbud av tjänster, service och produkter från konstruktion till produktion.
Komponentdatabasen NOTEfied från NOTE Components använder ePLM-systemet Omnify från Omnify Systems Inc., för att hantera all data om komponenterna. GATEline, som levererat Omnify, ansvarar för utbildning av personal hos NOTE och tekniskt stöd av programvaran Omnify.

NOTE-koncernen har i sitt Nearsourcing™ koncept standardiserat sin interna konstruktionsverksamhet på att använda EDA-programvara från Cadence Design Systems Inc., som levereras av GATEline. Detta innebär att NOTE använder Cadence Allegro för konstruktion av mönsterkort och bygger upp spetskompetens för avancerad mönsterkortslayout inkluderande signalintegritetsanalys. NOTEfied är anpassad för användare av OrCAD Capture CIS och Allegro Design Entry CIS som också är programvaror från Cadence Design Systems och som marknadsförs av GATEline.

”Vi har länge sett ett ökat behov från våra kunder att få helhetslösningar som inkluderar konstruktionsprogramvara, stöd för komponentdatabaser (ePLM) och mönsterkortsproduktion. Med NOTE som partner erbjuds nu våra kunder en helhetslösning som dessutom inkluderar produktion från en ledande aktör” säger Hans Lundberg hos GATEline och fortsätter ”vi är mycket glada att ha NOTE-koncernen som partner och jag är övertygad om att många kunder kommer att ha stor nytta av detta.”

Anders G. Johansen, (Sales director NOTEfied) hos NOTE Components säger: ”Våra kunder på en mer och mer tekniskt krävande marknad kräver fler tjänster och mer kompetens av sina underleverantörer. NOTE är den ”diffrentiator” på den Nordiska EMS marknaden som erbjuder detta aktivt och inte, som alla andra, bara pratar om det. Vi har analyserat behovet av externa tjänster hos våra kunder och kommit fram till en portfölj med tjänster som vi har packat samman och gett namnet NOTE`s Nearsourcing™ strategi. För att kunna erbjuda kompetens, elektroniska lösningar och ett mer ”time to market” inriktat fokus samarbetar vi med GATEline. Deras kunskap tillsammans med verktyg från Cadence och Omnify är viktigt och riktigt för oss för att vi skall kunna möta en krävande marknad med rätt kompetens, verktyg och know-how idag och i framtiden.”

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2