Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 december 2007

Kemira håller kollen med Intermecs handdator

Ökad produktivitet, tidsbesparingar och minskad arbetsbelastning. Det är några av fördelarna Intermec framhåller med att använda Intermecs nya handdator och skrivare i logistikhantering. Kemira, Posten mfl. använder denna lösning.

Kemira väljer att installera Intermecs handdatorer i hela sin logistikapparat världen över. Den globala kemikalieindustrin Kemira har testat tekniken i ett av sina företag i Nederländerna. Nu införs logistiklösningen i företagets alla 40 enheter världen över. I och med ökad efterfrågan på den industriella kemikaliemarknaden och mer specifika kundbehov blir kraven på de tekniska logistikhanteringssystemen högre. Systemen måste på kort tid klara att fånga upp och lagra stora datamängder. Informationen ska samtidigt vara korrekt och lätt att plocka fram. Dagligen rör sig flera tusen ton råmaterial och fraktgods ut och in från Kemiras anläggningar världen över. Industrin har hittills saknat ett pålitligt datalagringssystem med hög lagringskapacitet. Med Intermecs handdator av modellen CK31ex med EX25 motor har det blivit möjligt. Fördelarna med den nya tekniken har varit många för Kemira. Handdatorn från Intermec är till exempel den enda på marknaden som kan fånga 1D och 2D koder, både på nära håll och på ett avstånd upp till 15 meter. Den fungerar dessutom i alla miljöer, till och med i totalt mörker. "Vi kunde avläsa streckkoderna på varorna oavsett avstånd och vinkel vilket resulterade i att vi genast kunde öka tempot i våra processer", säger Todd King, ansvarig för införandet av den nya utrustningen på Kemira. "I lagermiljöer är det viktigt att få ut varor genom dörren så fort som möjligt. Ju snabbare vi kan avläsa en vara, desto snabbare blir processen", fortsätter han. I och med handdatorns förmåga att läsa information på avstånd och i vinkel gynnades även Kemiras personal som kunde undvika obekväma arbetsställningar och tunga lyft. Arbetssysslorna kunde dessutom utföras upp till en timme snabbare varje dag, samtidigt som det behövdes mindre personal för att ta emot och plocka varor på lagret, vilket också bidrog till en mer kostnadseffektiv verksamhet. Kemira valde även streckkodsskrivare från Intermec som stöd till den nya handdatorn. Skrivarna är av modellerna PX4i och PM4i. De är tåliga och utformade för att prestera i krävande miljöer med storskalig lagerhantering. I och med handdatorn som kan avläsa 1D och 2D koder, skrivna på helt vanliga pappersetiketter, blir också framställningen av streckkodsetiketter billigare. Den nya tekniken och samarbetet med Intermec har fungerat så bra att Kemira nu väljer att allt eftersom byta utrustning i industrins alla enheter runt om i världen. Först på tur står en anläggning i Georgia, USA. "Det här är ett viktigt projekt för vår industri", säger Todd King. "Vi ser fram emot att så snart som möjligt få se ytterligare fördelar med teknikbytet. Vi planerar att installera systemet i över 40 lagerutrymmen i 17 olika länder", fortsätter han.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2