Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 december 2007

Morphic förvärvar schweiziska<br>energiteknikbolaget AccaGen

Morphic Technoligies AB’s dotterbolag MBD AB har träffat avtal om förvärv av det schweiziska energiteknikbolaget AccaGen. Köpeskilling uppgår till 104,1 Mkr. Accagen är en tillverkare av elektrolysörer för spjälkning av vatten till vätgas och syrgas.
Förvärvet innebär att Morphic nu säkerställt tillgången på samtliga kritiska komponenter till bolagets energisystem.

AccaGen har under senare år fokuserat på att utveckla elektrolysören till en standardiserad produkt anpassad för större industriella och energirelaterade kunder. Exempel på AccaGens större globala och återkommande kunder är Linde, ESCOM (det statligt ägda Sydafrikanska kraftbolaget) samt PDVSA (statligt ägt oljebolag i Venezuela). AccaGen redovisade ett positivt resultat före avskrivningar och finansiella poster år 2006 och beräknas endast ha en marginell påverkan på Morphic-koncernens omsättning och resultat för innevarande år. En förvärvsanalys kommer att presenteras i niomånadersrapporten.

Köpeskillingen uppgår till 104,1 Mkr. Säljare är det schweiziska kraftbolaget Azienda Elettrica Ticinese (AET), Roberto Dall’Ara (grundare av AccaGen och nuvarande verkställande direktör), samt ett fåtal privata investerare. Betalning kommer att ske kontant till samtliga säljare. Roberto Dall’Ara kommer att återinvestera 12,3 Mkr i B-aktier i Morphic i en riktad nyemission, till teckningskursen 20,53 kr, vilket ger honom 600 963 aktier. Emissionskursen utgör ett genomsnitt av den volymvägda kursen för Morphics B-aktie på First North under perioden 4 – 17 december 2007. Nyemissionen tillför Morphic 12,3 Mkr före emissionskostnader.

Efter emissionen kommer aktiekapitalet i Morphic att uppgå till 6,0 Mkr fördelat på 150 772 022 aktier, varav 5 984 000 av serie A och 144 788 022 av serie B.

Förvärvet är det tredje som Morphic genomför på kort tid. I augusti förvärvades 55 procent av aktierna i det grekiska energiteknikbolaget Helbio S.A. och i november förvärvades den italienska bränslecellstillverkaren Arcotronics Fuel Cells S.r.l.

”Vi har en aggressiv tillväxtstrategi inom energiteknikområdet. Det är därför mycket glädjande att vi nu säkerställt tillgången på samtliga kritiska komponenter till våra utvecklade energisystem. AccaGen har en omfattande kompetens inom energiteknikområdet”, säger Jonas Eklind, VD för Morphic Technologies i en kommentar.

Förvärvet av AccaGen innebär att Morphic nu säkerställt tillgången till samtliga centrala komponenter (bränsleceller, reformers och elektrolysör) i det energisystem som är under utveckling.

Grundprincipen vid produktion av el är att den el som produceras omedelbart måste förbrukas. Ett problem vid produktion av el baserad på vindkraft är till exempel att den ofta ger en alldeles för ojämn elproduktion för att utgöra ett fullvärdigt alternativ till mer traditionella energislag. Så länge det blåser genereras det el, men annars står vindkraftverket still. Hittills har det inte funnits något effektivt sätt att lagra energin, vare sig i storskala eller i mindre fristående system för att sedan använda under perioder då produktionen går ner.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2