Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 december 2007

Beijer Electronics köper Westermo

Beijer Electronics förvärvar det svenska företaget Westermo med verksamhet inom industriell datakommunikation.

Westermo är ett internationellt inriktat företag som beräknas omsätta cirka 225 mkr och visa en rörelsemarginal före avskrivningar på ca 10 % under 2007. Företaget har 148 medarbetare. Köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 215 mkr. - Förvärvet av Westermo är ett strategiskt viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Beijer Electronics-koncernen. Westermos breda produktprogram med hög organisk tillväxt kompletterar och förstärker Beijer Electronics erbjudande inom automation till industri och infrastruktur, säger Göran Sigfridsson, VD och koncernchef i Beijer Electronics. Westermo är ett framgångsrikt familjeföretag som grundades 1975. Det är ett nischföretag inom datakommunikation med spetskompetens inom industriella applikationer. Kraven här är extra högt ställda på robusta produkter i utsatta miljöer med krav på hög tillförlitlighet och säkerhet. Westermo har i allt väsentligt egenutvecklade produkter som växlar, routers, modem för fiberoptik och modem för såväl lokala nätverk som trådlös kommunikation. Företaget har även egen produktion i sin anläggning i Stora Sundby utanför Eskilstuna. Marknadsföring och försäljning sker under eget varumärke. Westermo har egna säljbolag i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Singapore samt ett 30-tal distributörer runt om i världen. De nordiska marknaderna svarar för cirka 20 procent av försäljningen medan övriga Europa står för cirka 70 procent av företagets försäljning. Westermo har i dagsläget en uppskattad global marknadsandel på cirka fem procent. Företaget har vuxit snabbare än marknaden och visat en tillväxt på 17 procent per år i genomsitt de senaste tio åren. Under 2007 uppskattas tillväxten bli i nivå med genomsnittet. - Datakommunikation blir ett allt viktigare inslag i automationslösningar i projekt inom industri och infrastruktur. Vi bedömer därför att tillväxten fortsatt kommer att ligga på 15-20 procent per år inom industriell datakommunikation och då speciellt inom området Industrial Ethernet där Westermo har ett starkt produktutbud. Samtidigt söker många kunder färre men större leverantörer av helhetslösningar vilket innebär att Beijer Electronics med förvärvet av Westermo stärker sin sammantagna konkurrenskraft, säger Göran Sigfridsson. Det är framför allt inom säljorganisationerna som det kan skapas samordningsfördelar på kort sikt. Beijer Electronics och Westermo vänder sig i stor utsträckning till samma kunder med kompletterande produkter. På lite längre sikt inbegriper samordningsfördelarna även inköp, produktutveckling och produktion. Westermo blir ett eget affärsområde inom Beijer Electronics. Dess ledning kvarstår i sina befattningar med Lars-Ola Lundqvist som VD som bland annat har mångårig erfarenhet från ABB Robotics. Bolaget kommer att ingå i Beijer Electronics räkenskaper från den 1 januari 2008. Förvärvet finansieras med egna medel och lån. Det beräknas påverka Beijer Electronics vinst per aktie positivt under 2008.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2