Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 december 2007

Gelab oroas av utvecklingen i glesbyggden

Det är svårt att rekrytera arbetskraft till Gelab i Frostviken, bland annat på grund av att det saknas bostäder. Men även andra hot finns såsom det angelägna miljöarbetet där kunder kan komma att kapa miljöfarliga transporter.
Lars Olsson, VD för Gelab menar att företaget tillsammans med kommunen måste finna en lösning på problemet med bostäder, eftersom Gelab saknar kraft att bygga i egen regi. Men för tillfället agerar Strömsunds kommun gentemot Frostviken som att det är ett område som till och med Gud glömde.

”Det är utopiskt att tro att var och en ska klara sin marknadsföring på egen hand”, meddelar han till Länstidningen i Östersund.

Basen för utvecklingen i Frostviken är enligt Lars Olsson att Gelab och andra, ofta från Gelab avknoppade företag, finns. Utifrån den basen och vad det medför i form av fungerande service och infrastruktur kan satsningar på turism ske. Men ett stort problem är att i turism- och hantverksbranschen är de allra flesta av företagarna över 50 år. Därför finns det max tio år till att få fart på utvecklingen.

När det blev svårt att få kvalificerad personal att flytta till Gäddede startade företaget ett eget utbildningsprogram vilket fungerade bra enligt Lars. ”Vi vill gärna anställa invandrare och har för övrigt redan anställda från Tyskland, Thailand, Ryssland, Polen och Norge. När det gäller rena flyktingar sätter dock myndigheterna stopp på ett obegripligt sätt”, säger han till Länstidningen i Östersund. Ett exempel är på detta var en invandrarkvinna med ett barn som flyttat till Frostviken från Strömsund för att praktisera på Gelab om hopp om en fast anställning. Hon förutsattes klara sitt eget och barnets uppehälle på 3700 kronor i månaden. Trots att Lars med sin fru under en period gick in och bjöd henne på tillfälligt boende på en camping för att hitta en lösning kom de aldrig längre med AMS än att de hävdade att hon skulle kunna klara både hyra och uppehälle på 3700 kronor. Tillslut tvingades hon åka tillbaka till Strömsund.

Det är inte bara klent samhällsstöd och hög medelålder på verksamma företagare samt bortflyende ungdomar som är ett hot mot glesbygden menar Lars Olsson. Ett allvarligt hot kan också vara det allt mer eskalerande och angelägna miljöarbetet. Vad händer om miljötänkandet går så långt att till exempel den viktiga kunden Siemens kapar bort miljöfientliga transporter och istället väljer att anlita leverantörer på nära håll av just miljöskäl? Ett sådant scenario ingår i den allmänna hotbilden för Gelab menar Lars Olsson.

Lars säger till Länstidningen i Östersund att han tycker det är ganska otroligt att ett företag som detta som startades för 25 år sedan av åtta personer som ville hitta på något att göra lever, frodas och utvecklas i en glesbygd. Men vad händer när de tre återstående grundarna och ägarna som alla är en bit över 50 bestämmer sig för att avyttra företaget?

Gelab är i dag underleverantör åt företag som bland annat Siemens, Bewator, Cellmax, HIAB.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2