Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 juli 2001

Allgons delårsrapport en rysare

Nettoomsättningen minskade till 1 038 MSEK. Minskningen beror enligt Allgon på den låga försäljningen av mobiltelefonantenner.
Rörelseresultatet minskade till -80 (55) MSEK. Realisationsvinsten vid försäljningen av Wireless Solutions uppgick till 109 MSEK. Kostnader av engångskaraktär uppgick under andra kvartalet till 64 MSEK.

I sin delårsrapport skriver Allgon att en mycket stark tillväxt av infrastrukturmarknaden för mobiltelefoni under 2000 har första halvåret 2001 kännetecknats av en global avmattning. Fjolårets utbyggnad har skapat ett kapacitetsutrymme i många nät som räckt till att täcka en stor del av den abonnenttillväxt som skett hittills i år.

Vidare skriver Allgon att försäljningen av mobiltelefoner 2001 uppskattas till strax under 400 miljoner telefoner, d v s något lägre än föregående år. Allgons bedömning är att tillverkningen av mobiltelefoner, med tanke på den lageruppbyggnad som skedde före årsskiftet, klart understiger antalet sålda telefoner. Då tidigare uppskattningar av marknaden var i storleksordningen 550 miljoner telefoner, finns en stor överkapacitet i branschen.

Allgon räknar med en lansering av antenner och repeaters för UMTS under andra kvartalet. Företaget meddelar även att en produktionsenhet för mobiltelefonantenner är under etablering i Kina.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1