Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 januari 2008

Elekta planerar förvärv

Elekta planerar förvärv av leverantör av dosplaneringssystem i syfte att stärka produktportföljen och påskynda Elektas expansion på den snabbt växande marknaden för mjukvarusystem för cancerbehandling.

Elekta AB (publ) offentliggjorde idag att företaget förhandlar exklusivt om förvärv av CMS Inc., baserat på en kontant köpeskilling om 75 miljoner USD (cirka 480 miljoner SEK). CMS är en av de ledande leverantörerna av mjukvarulösningar för dosplanering vid strålbehandling av cancer och har system installerade vid över 1 500 sjukhus och kliniker. Parterna har upprättat ett ’Letter of Intent’. Förvärvet är avhängigt slutförda avtalsförhandlingar, genomförande av ’due diligence’, nödvändiga myndighetsgodkännanden samt i övrigt sedvanliga villkor. Avtalet förväntas kunna undertecknas i mitten av februari varvid förvärvet skulle kunna slutföras i mitten av mars 2008. CMS har i mer än 25 år varit ett av de ledande förtagen inom dosplaneringssystem för strålterapi och är fortsatt en av marknadsledarna på området. Genom ett förvärv av CMS skulle Elektakoncernen tillföras en stark portfölj av avancerad teknologi för dosplanering, en stor och växande installerad bas och en etablerad operationell infrastruktur för dosplanering. CMS globala försäljningsnätverk och etablerade system för kundsupport, tillsammans med en erfaren utvecklingsorganisation gör det möjligt för Elekta att påskynda utveckling och marknadsintroduktion av nya lösningar för avancerad dosplanering, behandling och arbetsflöde vid strålbehandling av cancer. CMS är också marknadsledande inom dosplanering för protonterapi med system i klinisk drift vid 8 protoncentra. Att integrera CMS lösningar för protonterapi med Elektas informationshanteringssystem MOSAIQ™, skulle stärka Elektas ledarskap inom mjukvarulösningar för protonterapi och vidare fördjupa samarbetet mellan Elekta och företagets nuvarande partners inom området. ”Både CMS produkter och marknadsposition passar mycket väl in i Elektas företagsstruktur, teknologiportfölj och FoU-planer. Såväl Elektas som CMS kunder kommer att kunna dra nytta av företagens kombinerade styrka i produktutveckling och kundsupport. Med CMS som en del i Elektakoncernen får vi också nya relationer med ett stort antal kunder som idag inte använder Elektas produkter”, förklarar Elektas VD Tomas Puusepp. ”Elekta och CMS har samma filosofi kring öppna gränssnitt mellan hård- och mjukvara från olika leverantörer och delar visionen om dosplaneringsprocessen som en viktig del i den teknologi som krävs för nya metoder inom strålbehandling såsom VMAT och adaptiv terapi. Tillsammans kan CMS och Elekta fortsätta att utveckla lösningar som optimerar det kliniska arbetet och samtidigt erbjuda väldefinierade gränssnitt som tillåter sjukhuset att kombinera system från olika leverantörer på ett sätt som är bäst anpassat till deras specifika behov.” Nya trender inom dosplanering för strålterapi ”Strålbehandling av cancer är en disciplin som idag utvecklas i mycket snabb takt. Nya metoder för dosplanering, bestrålning och arbetsprocesser, gör det möjligt för onkologer, strålterapeuter och sjukhusfysiker att utveckla nya metoder som ger gott hopp om bättre behandlingsresultat”, säger James P. Hoey, chef för Elektakoncernens produktutveckling och VD för Elektas dotterbolag IMPAC Medical Systems. ”Elekta leder utvecklingen mot förändrade arbetssätt inom dosplanering, ett arbete som idag ofta sker relativt isolerat från det kontinuerliga arbetsflödet i behandlingsprocessen. De nya avancerade behandlingsmetoder som nu håller på att tas i kliniskt bruk, kräver istället att de olika stegen i dosplaneringsarbetet kan ske kontinuerligt, av olika specialister och integrerat med behandlingen. Elektas lansering av MOSAIQ™ RTP, det första systemet på marknaden med distribuerad funktionalitet för dosplanering är ett viktigt steg för att möta dessa behov. CMS, med en rad avancerade mjukvaror i klinisk användning och med nya system och ny funktionalitet under utveckling, kommer att kunna ge avsevärda bidrag till vårt arbete att vidareutveckla MOSAIQ RTP. Med en stor och mycket kompetent utvecklingsgrupp, kommer ett förvärv av CMS att göra det möjligt att väsentligt snabbare kunna lansera ny funktionalitet för avancerad dosplanering.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2