Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 januari 2008

Kraftig tillväxt för Boomerang Cable 2008

Kablageleverantören Boomerang Cable med tillverkning i Estland väntas växa kraftigt under året och därför satsar man nu ytterligare i sin kablagetillverkning.
Boomerang startade 2004 av svenskarna Tom Backman och Anders Näslund. Bolaget har sedan dess vuxit kraftigt och är idag störst i Estland inom kontraktspackning och distribution. Boomerang har även haft en verksamhet inom montering och kablagetillverkning. Till en början var det inte någon betydande del av Boomerangs verksamhet fram till för ett par år sedan då ledningen såg två valmöjligheter; att lägga ned tillverkningen eller att satsa på den fullt ut. Ledningen tog då beslutet att satsa helhjärtat med resultat att kablagetillverkningen under 2008 nu beräknas växa kraftigt.

”Det var i samband med förra Elmiamässan som vi funderade på hur vi skulle göra med vår kablagetillverkning - fortsätta att vara små eller om vi skulle satsa ordentligt på den. Vi bestämde oss för att satsa ordentligt och det har fallit väl ut. Aktiva säljinsatser har gett ett flertal nya kunder så nu satsar vi vidare”, berättar Tom Backman för evertiq.

Idag är ca 15 av bolagets 110 anställda engagerade i kablageproduktionen men under året skall verksamheten växa ordentligt.

”Vi planerar en fördubbling av produktionen under 2008 och räknar med att vid årets slut ha 30 anställda inom kablagetillverkningen”, berättar Tom Backman för evertiq.

Tom Backman ser framför allt Sverige som sin marknad. Den stora konkurrensfördelen för Boomerang Cable ser Tom Backman i att man dels kommunicerar med kunderna på svenska och att man kan erbjuda betydligt lägre priser p.g.a det lägre löneläge som Estland har. Produktionen är därför i första hand inriktad på arbetsintentiv produktion men ett antal halvautomatiska maskiner har också köpts in.

Boomerang Cable har just nu mycket att göra och enligt Tom Backman ser man ljust på framtiden.

”Ja, nu satsar vi ordentligt och jag ser positivt på framtiden”, berättar Tom Backman för evertiq.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1