Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 juli 2001

Positiva tecken från Elektronik-Gruppen

Elektronikgruppen meddelar i sin delÄrsrapport att de har ökat vinsten.
OmsÀttning uppgick under perioden till 434 (308) Mkr. Av omsÀttningen kommer 12 Mkr frÄn det under kvartalet förvÀrvade bolaget Henaco och 86 Mkr frÄn det i januari förvÀrvade Sincotron. Resultatet efter finansnetto i koncernen uppgick till 38 (32) Mkr.

Elektronikgruppen skriver i sin delÄrsrapport att marknaden försvagades ytterligare under andra kvartalet med lÀgre orderingÄng för alla affÀrsomrÄden jÀmfört med samma period föregÄende Är. Under Är 2000 var det brist pÄ alla typer av komponenter. Detta kombinerat med prognoser om ökade behov 2001 inom tele- och datakommunikation resulterade i överbestÀllningar av komponenter frÄn ElektronikGruppens kunder.

NÀr det verkliga behovet 2001 blev lÀgre Àn 2000 inom nÀmnda omrÄden resulterade detta i mycket stora lager av komponenter hos OEMs, logistikdistributörer och kontraktstillverkare. Den minskade orderingÄngen pÄ komponenter förklaras till stor del av överlager hos ElektronikGruppens kunder och den minskade efterfrÄgan pÄ deras slutprodukter.

Det nÀmns ocksÄ i rapporten att den lÀgre installationstakten av 3G gör ocksÄ att volymökningen för komponenter till 3G Àr lÀgre Àn tidigare prognosticerat. Den generella bedömningen idag Àr att överlagersituationen kommer att ha reducerats till en rimlig nivÄ under slutet av KV 3 och dÀrmed bör orderingÄngen börja öka under senare delen av KV 3. De lÄnga leveranskedjorna och antalet inblandade parter i logistikflödet utgör emellertid en stor osÀkerhetskÀlla. Att en uppgÄng kommer Àr utom all tvivel, men tidpunkten och till vilken nivÄ innehÄller en stor osÀkerhet.

En kraftig reduktion av personalen har gjorts i Manila för att anpassa kapaciteten till den aktuella marknadssituationen. I övriga verksamheter har mindre anpassningar gjorts under framförallt andra kvartalet. Antal anstÀllda den 30 juni var 796 (963).

Marknaden för elektronikindustrin prÀglas av osÀkerhet om utvecklingen den nÀrmsta framtiden. Med de signaler kunderna givit ElektronikGruppen förvÀntas försÀljningen förbÀttras under senare delen av 2001.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1