Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 januari 2008

Tritech och Aidon får elmätarorder

Tritech och Aidon erbjuder ny gemensam lösning för automatisk elmätaravläsning.

Tritech Technology AB, det svenska företaget som specialiserat sig på trådlösa system har tecknat ett avtal med Aidon som innebär att Tritech och Aidon, under en 24-månadersperiod, ska leverera minst 100 000 enheter av kommunikationslösningen Mesh NET till i första hand nordiska energibolag. Den svenska riksdagens beslut 2003, om att alla el-förbrukande kunder, senast 2009, ska betala för faktisk uppmätt elförbrukning ställer nya krav på elbolagens mätaravläsningar. För att kunna lösa detta har möjligheterna till fjärravläsning blivit allt mer intressanta för elbolagen. Intresset växer snabbt även i Sveriges grannländer. Nu erbjuder Tritech och Aidon elbolagen i de nordiska länderna en ny generation av tekniklösning för automatisk elmätaravläsning. "Tritech och Aidon har ett gemensamt sätt att tänka på, då vi arbetar med öppna systemlösningar och produktutveckling som grundar sig på de facto standarder", säger Nils Rex, ansvarig för Aidons verksamhet i Sverige. "Det gör att kommunikationslösningen kan anpassas till de flesta typer av miljöer. Infrastrukturen skapas samtidigt med installationen av Aidon Mätenhet, elmätare med integrerad kommunikation. Inga externa kommunikationsutrustningar krävs", fortsätter han. Tritechs Mesh-baserade radiolösning MeshNET skiljer sig på många sätt från konkurrerande kommunikationsplattformar. I Tritechs Mesh-baserade radiolösning MeshNET samarbetar flera strömsnåla och små radiosändare för att transportera mätdata från elmätare till ett centralt insamlingssystem med hjälp av mesh-teknologi. Resultatet är ett robust nätverk för datainsamling som är enkelt att installera och underhålla. MeshNET finns bland annat installerad hos Fortum och E.ON. "Ett viktigt argument för vår lösning är den låga livscykelkostnaden", säger Thomas Jonsson, försäljningschef för MeshNET. "Enkelheten, öppenheten och flexibiliteten medför sammantaget att vår lösning kan erbjuda en totalkostnad för inköp, installation och underhåll som utgör mindre än hälften av vad konkurrerande lösningar gör", fortsätter han.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2