Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 januari 2008

HP Etch lanserar Mini-screen Printer

HP Etch lanserar Mini-screen Printer™, en fixtur för applicering av lodpasta på komponenter i samband med reparation.

Då komponenter med termineringarna under komponentkroppen ska monteras i samband med reparation kan det vara omöjligt att applicera lodpasta på ett kontrollerat sätt på lödöarna på kretskortet. Därför är det bättre att applicera lodpastan på termineringarna på komponenter som exempelvis QFN eller LGA och för att kunna göra detta på ett reproducerbart sätt har HP Etch konstruerat sin Mini-ScreenPrinter™. Mini-screenprintern fungerar så att komponenten placeras i en fixtur och lodpastan appliceras på termineringarna med hjälp av en mini-stencil och en rakel. Därefter vändes fixturen så att komponenten kan plockas med till exempel ett vakuum-munstycke manuellt eller automatiskt med en monteringsmaskin eller reparationsrobot. Reparation kräver samma processkontroll som resten av lödprocessen varför det ställs samma krav på mängden applicerad lodpasta vid reparation som i den vanliga tryckprocessen. ”Under utvecklingen av mini-screenprintern har vi haft ett nära samarbete med Hapro i Norge som har varit mycket angelägna om att få till en fungerande reparationsprocess med bibehållen processkontroll”, säger Jan Kilén, VD på HP Etch.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1