Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 22 januari 2008

IPC lämnar in synpunkter på EUs RoHS-direktiv

IPC har kommenterat EUs RoHS-direktiv och i kommentarerna påpekar IPC sin önskan om att EU skall sikta på att ha forskningsbaserade regelverk hänsyn till livscykelpåverkan.

I IPCs kommentarer kring EUs RoHS-direktiv så har IPC tydligt deklarerat att EU bör lugna sig med eventuella tillägg till direktivet. IPC råder EU att inte lägga till några fler ämnen till detta direktiv, ej heller att lätta på de undantag som ligger fast för tillfället. Detta för att industrin fortfarande har problem att anpassa sig till direktivet, skriver IPC. Om EU vill ta bort eventuella undantag från RoHS-direktivet menar IPC att EU måste noggrant göra tekniska undersökningar om detta är möjligt. Det gäller även om EU vill lägga till ämnen till den lista som regleras i RoHS-direktivet då IPC anser att en fullständig livscykelanalys måste tas hänsyn till för att förändringarna netto skall ge någon miljövinst. IPC rekommenderar at tom EU vill göra tillägg till listan så vore det bättre att lägga dessa ämnen under REACH(Registration Evaluation and Authorization of Chemicals).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2