Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 23 januari 2008

Göran Karlsson på Enthone dömer ut Hans Danielssons fakta

Många har haft synpunkter på Hans Danielssons krönika om ytbeläggningar på mönsterkort. Fem personer har hittills gett sig in i diskussionen där de tekniska egenskaperna hos de av Hans Danielsson utpekade ytbehandlingarna har fått dominera diskussionen.

Hans Danielsson pekade ut ett antal olika ytbehandlingar för mönsterkort som ur tillförlitlighetssynpunkt skulle lämpa sig bättre än andra. Polymerkompositers ASIG som Malmö Mönsterkort nu valt att installera, pekas av Hans Danielsson ut som ett spännande alternativ till dagens vanligaste processer. Diskussionerna har i första hand inte handlat om ASIG som process utan mer om de referenser och de studier Hans Danielsson pekar på i sina argument för de olika ytbehandlingarna. Göran Karlsson, försäljningsrepresentant för Enthone i Sverige och bland annat OSP-processen radar upp ett antal synpunkter på Hans Danielssons krönika vad gäller OSP-processen. ”Till slut måste även jag sälla mig till den skara som tröttnat ur på Hans Danielsson. Jag kan intyga att en hel del osakligt står att läsa i Hans Danielsson artikel införd i Elektronik i Norden,tidning 20 2007 ,vilket jag personligen påpekat i samtal med honom. Jag ska passa på att påminna honom och andra om allt falskt som skrivs om OSP och som han generaliserar och antyder gälla alla OSP produkter och som Hans "tycks" ha stor erfarenhet av”, skriver Göran Karlsson i sitt inlägg i evertiq elektronikforum och radar därefter upp ett antal synpunkter som han har på Hans Danielssons krönika i Elektronik i Nordens utgåva nr. 20 2007. Klicka här för att följa diskussionen och delta du också!
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2