Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 januari 2008

Det ser ljusare ut för SwitchCore

SwitchCore sÄlde sin operativa verksamhet till eSilicon Corporation under slutet av 2007. SwitchCore arbetar för att fÄ till stÄnd en affÀr som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet och dÀrigenom realiserar vÀrdet av bolagets skattemÀssiga underskott.
Koncernens omsÀttning under perioden januari - december 2007 uppgick till 56,3 MSEK (59,4) och orderingÄngen för samma period uppgick till 69,6 MSEK (56). För det fjÀrde kvartalet 2007 uppgick omsÀttningen till 13,4 MSEK (8,4) och orderingÄngen för samma period uppgick till 9 MSEK (6). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -70,6 MSEK (-183,4). Resultat efter skatt uppgick till -72,3 MSEK (-182,5). Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,29). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 25,2 MSEK (96,4).

Styrelsen beslutade i mitten av maj 2007 att avbryta allt utvecklingsarbete av SwitchCores tredje produktgeneration, Xpeedium3. En kontrollbalansrÀkning utvisade att bolagets egna kapital understeg hÀlften av bolagets registrerade aktiekapital. All berörd personal sades upp och vid periodens slut fanns endast 4 kvarvarande anstÀllda i bolaget.
Sedan mars 2007 har styrelsen och ledningen för bolaget arbetat med att finna köpare av SwitchCores verksamhet samt för att genom en apportemission tillföra bolaget en ny lönsam verksamhet, som kan utnyttja bolagets skattemÀssiga underskott och bolagets börsplats. I november 2007 trÀffades avtal om försÀljning av bolagets operativa verksamhet till det amerikanska bolaget eSilicon Corporation för en köpeskilling om 3 MUSD kontant.

Vid extra bolagsstÀmma i SwitchCore i december 2007 beslutades att godkÀnna försÀljningen till eSilicon. AffÀren genomfördes samma dag. Genom försÀljningen realiserar bolaget kassaflödet frÄn de befintliga produkterna och affÀrsrisken Àr eliminerad i avvaktan pÄ en apportemission som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet. Av köpeskillingen erlades 2 MUSD direkt vid affÀrens genomförande. Resterande del skall erlÀggas inom ett Är dÀrefter.
Den extra bolagsstÀmman i december 2007 beslutade Àven om minskning av aktiekapitalet med cirka 117,7 MSEK utan indragning av aktier för förlusttÀckning.

Genom affÀren med esilicon och aktiekapitalminskningen har bristen i bolagets aktiekapital ÄtgÀrdats. En ny kontrollbalansrÀkning, upprÀttad per den 31 december 2007, utvisar detta. En ny extra bolagsstÀmma hÄlls den 12 februari 2008. Vid denna bolagsstÀmma kommer den nya kontrollbalansrÀkningen att lÀggas fram och styrelsens förslag till beslut om att bolaget inte skall gÄ i likvidation behandlas. Kallelse utfÀrdas separat.

SwitchCore meddelar om att man idag har en god likviditet i avvaktan pÄ en affÀr som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet. Bolagets konvertibla förlagslÄn avses Äterbetalas i sin helhet pÄ förfallodagen den 1 februari 2008.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2