Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 januari 2008

Kraftigt försämrat resultat för Sensys Traffic

Sensys Traffic redovisar en betydligt lägre försäljning och ett kraftigt försämrat resultat för 2007.

Sensys Traffics nettoomsättning under 2007 uppgick till 64,2 mkr (181,4). Resultatet före avskrivningar blev -0,8 Mkr (80,8) och resultatet efter skatt blev -2,5 mkr (56,3). Sensys Traffic utvecklar, producerar och marknadsför sensorer som byggs in i system för trafikinformatik. Systemen används främst för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Den totala faktureringen för perioden uppgick till 64,2 mkr (181,4). Huvuddelen av periodens leveranser har gjorts för Vägverket, Sverige. Avseende upphandlingen i Holland har styrelsen gjort bedömningen att någon leverans av system ej kommer att ske. Sensys har under fjärde kvartalet fortsatt arbetet med ett antal större upphandlingar, där det finns fortsatt goda förutsättningar för att vinna hela eller delar därav. Sensys bedömer marknaden som fortsatt stark och under fjärde kvartalet har ytterligare förfrågningar tillkommit. Stabila distributörer representerar idag Sensys i ett flertal länder. Sensys har under fjärde kvartalet rekryterat Johan Frilund till ny VD för bolaget. Johan kommer att tillträda sin tjänst den 1 mars 2008. Samarbetet med Banverket fortsätter kring utvecklingen av bolagets system för övervakning av strömavtagare. Under fjärde kvartalet har ytterligare installationer gjorts i Örebro och Stockholm.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1