Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 januari 2008

Ännu ett år av tillväxt för Leab

Leab Group fortsätter att växa. För gruppen som helhet ökade försäljningen under 2007 med 25% till 361 MSEK. Nya kunduppdrag har lagt grunden för en fortsatt stabil utveckling.

Leab Group med fabriker i Lövånger, Järlåsa (Uppsala) och Tallinn fortsätter att utvecklas positivt. 2007 ökade omsättningen med 73 MSEK till 361 MSEK (288 MSEK 2006), vilket motsvarar en tillväxt på drygt 25% för gruppen som helhet. - Den positiva utvecklingen under 2007 kan framförallt förklaras med god konjunktur och ökad försäljning till befintliga kunder. Att våra kunder har förtroende för oss och vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss ser vi som ett gott betyg, säger Leabs VD Erik Svedmark. Leab har under året även fått ett antal nya viktiga kunder med stor potential och har därigenom lagt grunden för en fortsatt stabil utveckling. Erik Svedmark är trots det försiktig med att förutspå 2008. - Med tanke på det osäkra konjunkturläget och händelseutvecklingen i omvärlden är det svårt att uttala sig om hur 2008 kommer att utvecklas. Leab Group har sedan 2004 gått från en omsättning på 197 MSEK per år till 361 MSEK 2007. En ökning med 164 MSEK på tre år. 134 MSEK av denna tillväxt är organisk. 30 MSEK kommer från förvärvet av ElektronikProdukter i Järlåsa som genomfördes sommaren 2006.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1