Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 januari 2008

Tidigare Note-trio<br>startar upp Hanza AB

En ny kontraktstillverkare är från och med måndag 28 januari 2008 född. Fyra industriveteraner har i smyg gått samman för att bilda en one-stop-shop för elektronikproduktion. Hanzas målsättning är att inom tre år bli en ledande kontraktstillverkaren för beställare från Skandinavien.

Hanza AB är en ny svensk kontraktstillverkare med tillverkning enbart utanför Sveriges gränser. Bakom Hanza AB står en rad privata investerare, men leds utav den tidigare Note-trion Sten Dybeck, Erik Stenfors, Bengt Emesten tillsammans med Gunnar Bergström, grundare av HSF Group. Bland andra investerare märks även John Wattin som bland annat har varit med om att starta upp MySQL och ValueTree tillsammans med Erik Stenfors. Bengt Emesten är även grundare av Qcom, som numera ingår i Flextronics-koncernen. Konceptet är att erbjuda EMS-tjänster tillsammans med mekanik. Detta kallas CMS - Complete Manufacturing Services. Genom att tillhandahålla samtliga produktionsrelaterade tjänster erbjuder Hanza en så kallad one-stop-shop för industriella kunder inom framför allt verkstad, telekom och medicinteknik. Affärsmodellen kombinerar även högteknologiska tjänster nära kunder i Skandinavien med volymproduktion i Estland och Polen. Servicen kommer att ske i Sverige medans tillverkningen sker utomlands. Hanza AB har förvärvat Tarkon i Estland med 550 anställda från HSF Group. Tarkon tillverkar främst mekanik, enclosures samt kablage. Hanza AB har även köpt en komplett EMS-produktion i Polen med 250 anställda. Totalt kommer alltså 800 personer att vara anställda och bolaget kommer att ha en fabriksyta på crka 55 000 kvm. Sten Dybeck, Styrelseordförande Hanza: ”Idén bakom Hanza är rationell. Vi bygger koncernen rätt från början och undviker därigenom den kostsamma och osäkra omställningen som de flesta industrier i Sverige genomlider i dag på grund av globaliseringen. Vi har en ambitiös tillväxtplan med målet att vara en ledande kontraktstillverkaren inom tre år.” Gunnar Bergström, vice Styrelseordförande Hanza: ”Styrkan i Hanza är att vi kombinerar kontraktstillverkning av elektronik med gedigen kunskap i mekanik. För kunderna är det en avgörande fördel att ha en partner som är tillverkare av hela produkten.” Erik Stenfors, Koncernchef Hanza: ”Vi är i startfasen av Hanza. Lika kostnadseffektivt som det är att förlägga tillverkningen utanför Sveriges gränser, är det att satsa på den utomordentliga know-how som finns i Sverige. Vi kommer att erbjuda våra kunder både kompetens och tillverkning till en attraktiv prisbild”. Bengt Emesten: Vice Koncernchef Hanza: Materielhantering är ofta avgörande för en produkts leveransprecision och prisbild. I Hanza har vi byggt ett gemensamt ERP system för enheterna i Estland, Polen och Sverige. Att använda ett och samma system är avgörande för en effektiv materielhantering.” Bland kunderna finns ABB, Atlas Copco, Cewe, Ericsson, Intermec, Primus, Siemens, Tour Andersson och Zarlink. Den totala omsättningen för Hanza AB ligger på 650 miljoner SEK. Officiell start av Hanza AB sker på måndag morgon i samband med öppnandet av Elektronik-EP på Stockholmsmässan.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1