Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 februari 2008

Nutek satsar 60 miljoner på produktutveckling i småföretag

Småföretag som vill stärka sin konkurrenskraft kan söka finansiellt stöd från Nutek. Programsatsningen år 2008 omfattar ca 60 miljoner kronor.

Stöd ges till produktutveckling för inköp av externa tjänster som exempelvis kan omfatta design, utveckling av prototyper, utbildningsinsatser eller utveckling av företagens produktionsprocess. Hittills har närmare tusen företag fått finansiellt stöd från programmet. "Vi gjorde en första utvärdering av Produktutvecklingsprogrammet hösten 2007. Den visar att det här programmet täcker ett område som behöver viktiga insatser. Det ger småföretag en möjlighet att öka sin konkurrenskraft och affärsnytta", säger Sune Halvarsson, tf generaldirektör på Nutek. Bakgrunden till programmet är regeringens beslut i oktober 2004 om särskilda insatser för produktutveckling i småföretag. Nutek fördelar det finansiella stödet med hjälp av ett nätverk av aktörer, så kallade partnerskap med inriktning mot företags- och produktutveckling.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2