Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 februari 2008

Electrolux förbättrar resultatet<br>men fortsätter kostnadsjakten

Electrolux förbättrar resultatet från 2 648 MSEK till 2 925 MSEK helåret för 2007. Trots den goda utvecklingen globalt så kommer den något svagare utvecklingen i Europa göra att företaget nu kommer att spara ca 400 jobb i Europa.
Electrolux ökar omsättningen från 103,848 till 194,732 MSEK. Resultatet ökar från 2 648 MSEK till 2 925 MSEK helåret för 2007

Rörelseresultatet för helåret 2007 ökade med 5,7%, exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet för vitvaror i Europa påverkades negativt av extra kostnader för de nya produkter som lanserats men Electrolux presenterar det bästa resultatet någonsin för vitvaror i Latinamerika. Electrolux redovisar även en stark utveckling för dammsugarverksamheten i alla regioner samt en god tillväxt i Asien/Stillahavsområdet och stark resultatförbättring. Resultatnivån för vitvaror i Nordamerika och Professionella Produkter ligger stabil.

”Under 2007 fortsatte vi i ökad takt vårt arbete att förändra Electrolux till ett ledande, konsumentinriktat företag. Vi genomför vår strategi att utveckla innovativa produkter, stärka Electrolux-varumärket och genom strukturåtgärder långsiktigt minska våra kostnader. Vi lanserade under året ett rekordantal nya produkter runtom i världen. Vi satsade över 2 miljarder kronor i utveckling av nya produkter, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Även varumärkesinvesteringarna ökade under 2007 och vi närmar oss vår målsättning på 2 procent av koncernens omsättning. I framförallt Europa har Electrolux-varumärket stärkts. Våra undersökningar visar att betydligt fler konsumenter föredrar varumärket Electrolux idag jämfört med förra året. Vi fortsatte även vårt arbete att skapa en konkurrenskraftig produktion genom att flytta tillverkning till lågkostnadsländer. Idag har vi cirka 50 procent av produktionen i lågkostnadsländer, vilket gör att vi i snabb takt rör oss mot vårt mål på 60 procent år 2010. Vi uppnådde även en organisk tillväxt på 4 procent under 2007, vilket är i linje med vår målsättning”, kommenterar Electrolux VD Hans Stråberg.

”Vi arbetar på att lösa problemen och strävar efter att till det andra halvåret få ner kostnaderna till planerad nivå. Under de senaste två åren har vi arbetat hårt med att minska komplexiteten i vår europeiska vitvaruverksamhet, vilket bland annat har lett till att vi nu kan genomföra ett omfattande besparingsprogram. Under våren kommer vi att minska antalet anställda med cirka 400 personer, vilket kommer att generera 350-400 miljoner kronor i besparingar på årsbasis för en kostnad på cirka 400 miljoner kronor, som tas under det första kvartalet 2008. Vi kommer även att genomföra en översyn av vår produktion av kylskåp i Italien i syfte att ytterligare öka konkurrenskraften”, fortsätter Hans Stråberg..
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2