Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 februari 2008

PacketFront i avtal med OpenNet

PacketFront, specialist på öppna bredbandsnät, har slutit avtal med OpenNet om att uppgradera stadsnäten i Örebro och Kumla.

Örebro & Kumla Stadsnät flyttar 13 500 hushåll till PacketFronts teknikplattform på rekordtid 13 500 hushåll har på bara två veckor gått över till den nya teknikplattformen, som enlit PacketFront ger större valfrihet och högre kapacitet. Det är framför allt PacketFront’s managementsystem, dvs kontroll- och provisioneringssystemet BECS och accessroutrarnas programvara iBOS, som har gjort det möjligt att uppgradera näten så snabbt. ”Med tanke på omfattningen så har teknikbytet gått väldigt bra”, säger Robert Kjellberg, som är VD för OpenNet. ”Nu har ÖBOs hyresgäster tillgång till ett av Europas bästa nät där man kan välja bland ett femtiotal prisvärda tjänster för Internet, TV och telefoni.” ”Arbetet har gått väldigt bra”, instämmer Örebrobostäders IT-chef Kenneth Haglert. ”Vi tror att detta ytterligare ska öka intresset för våra lägenheter.” Nyckelkomponenten i den plattform som PacketFront levererar till ÖBO är kontroll- och provisioneringssystemet BECS. BECS gör det möjligt för operatörer att bygga och driva helautomatiska bredbandsnätverk med självprovisionerande funktionalitet ”on demand”. Detta ger slutanvändarna möjligheten att öka kapaciteten och själva välja tjänst, utan att behöva vänta på att en tredje part ska genomföra ändringarna. PacketFront levererar även accessroutrar i ASR serien. “Vi är glada över förtroendet från ÖBO och OpenNet, och stolta över att vi lyckats byta ut så många portar på rekordtid – utan nämnvärt trassel för hyresgästerna”, säger PacketFronts VD Martin Thunman. ”Modellen med öppna nät sprider sig som en löpeld över världen och det är framsynta nätägare och kommunikationsoperatörer som ÖBO och OpenNet som visar vägen.”
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1