Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2008

Bästa helårsresultatet i Kitrons historia

Kontraktstillverkaren Kitron presenterade på måndagen sin årsrapport för 2007. Resultatet före skatt för helåret 2007 var 63,4 miljoner norska kronor (NOK). Detta kan jämföras med 2006 då resultatet var 45,4 millioner NOK. Detta är det bästa resultatet som koncernen gjort sedan den etablerades år 2000.
Driftsintäkterna för helåret 2007 blev 1937,8 miljoner NOK. En ökning med 14,4 procent från året innan. Driftsintäkter på 555,3 miljoner NOK under fjärde kvartalet 2007 representerade en ökning på 7,1 procent jämfört med samma kvartal 2006.

Omsetningen i den norska EMS-verksamheten, Kitron AS, utgjorde 57,9 procent av koncernens samlade bruttoomsättning under det fjärde kvartalet. Den svenska verksamheten Kitron AB, representerade 10,5 procent av bruttoomsättningen. Kitrons verksamhet i Litauen, UAB Kitron, stod för 16,3 procent. UEB Kitron Elsis, tidigare EDC Elsis, blev från och med 1 september 2007 inkluderad i räkenskaperna för UAB Kitron.

Den normaliserade bruttomarginalen var reducerad från 40 procent 2006 till 38,3 procent 2007. Detta var en följd av olika tillväxt inom verksamhetsområdena samt variationer i produktmixen.BITDA ooch EBIT blev 31,6 miljoner NOK (32,5 miljoner NOK 2006) och 22,8 miljoner NOK (23,9 miljoner NOK 2006).

Orderingången under fjärde kvartalet ökade med 18,8 procent till 589 miljoner NOK (496 miljoner NOK 2006). Orderreserven vid utgången av fjärde kvartalet var 914 miljoner NOK (959 miljoner NOK 2006).

Under det fjärde kvartalet var försäljningen fördelat mellan följande områden:

Data/Telekom 28 % (23 % Q4 2007)
Forsvar/Marine 31 % (28 % Q4 2007)
Medisinsk utstyr 22 % (25 % Q4 2007)
Industri 19 % (24 % Q4 2007)

Försäljningen till kunder i Sverige utgjorde 37,7 procent av totalomsättningen under fjärde kvartalet 2007. Den norska marknaden utgjorde 54,4 procent av totalomsättningen under fjärde kvartalet 2007. Ökningen i försäljningen har i huvudsak skett till existerande kunder.

En hård konkurrens på EMS-marknaden bidrar till en kontinuerlig press av markginalerna. Kitron förväntas växa med sina existerande kunder samt förbättra marginalerna genom att använda sig av stordriftsfördelar, produktivitetsökning och materialinköp.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1