Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2008

Ökning bland Lagercrantz bolag

Lagercrantz gruppen visar på en ökning bland bolagen inom affärsområdena Electronics och Mechatronics.
Nettoomsättningen för Lagercrantz gruppens affärsområde Electronics som utgörs av i huvudsak Actebolagen ökade under tredje kvartalet 2007 till 206 MSEK. Detta kan jämföras med samma kvartal 2006 då omsättningen var 175 MSEK.

Omsättningen ökade inom divisionens båda huvudinriktningar. Rörelseresultatet ökade till 10 MSEK (2), motsvarande en marginal om 4,9 % (1,1 %). Förbättringen är hänförlig till främst verksamheterna i Danmark och Norge där resultatförstärkande åtgärder haft effekt. Inom divisionen ses också i övrigt positiva effekter av arbetet med att förändra och utveckla sortimentet mot ökad värdeaddering.

Inom affärsområdet Electronics ingår samtliga Actebolag utom Acte Supply. I området ingår även Schweizeiska SECOS (Semiconductor Components Swiss), danska ISIC, tyska Unitronic samt Lagercrantz Asia.

Nettoomsättningen för affärsområdet Mechatronics blev under det tredje kvartalet 150 MSEK, jämfört med 152 MSEK under samma kvartal 2006. Omsättningen minskade som ett resultat av lägre efterfrågan inom divisionens handelsverksamhet. Rörelseresultatet under kvartalet ökade till 13 MSEK (9), motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 % (5,9 %). Resultatförbättringen beror på ett gynnsamt kapacitetsutnyttjande i divisionens tillverkande enheter samt åtgärder för högre marginaler.

I affärsområdet Mechatronics ingår bolagen Elfac, KablageProduktion, Enkom, Acte Supply och Elpress.

Nettooms√§ttningen f√∂r aff√§rsomr√•det Communications blev under det tredje kvartalet 206 MSEK (203). √Ėkningen kommer fr√•n f√∂rv√§rvade verksamheter samt fr√•n √∂kad oms√§ttning inom divisionens mjukvaruverksamhet. R√∂relseresultatet under perioden uppgick till 15 MSEK (17), motsvarande en r√∂relsemarginal om 7,3 % (8,4 %). Resultatet har p√•verkats positivt av f√∂rv√§rvade verksamheter samt av ett f√∂rb√§ttrat resultat inom divisionens accessomr√•de. √Ötg√§rder har satts in inom divisionens omr√•de digital bild / teknisk s√§kerhet som ett resultat av en svag utveckling hittills i √•r. F√∂rv√§rvet Direktronik AB ing√•r fr o m april 2007 i divisionen och har p√•verkat resultat och oms√§ttning positivt.

I affärsområdet Communications ingår bolagen ISG, Lagercrantz Communication, STV, Nordic Alarm, Healt Comm, Betech Data, K&K Active, K&K Sales och DirekTronik.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1