Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 februari 2008

Smarteq ökade 40% 2007

Smarteq rapporterar 40% ökad omsättning och 4,1 miljoner kronor i rörelseresultat för 2007.

Smarteq AB, tillverkare av antennsystem för trådlös kommunikation rapporterar idag verksamheten för 2007. 40% ökad omsättning till 104,2 miljoner kronor med bibehållen personalstyrka. Vidare meddelar man om en positiv försäljningsutveckling efter avveckling av verksamheter utanför kärnverksamheten samt om 136% ökad försäljning inom kundsegmentet Industri. 35% av omsättningen under 2007 kommer från affärer inom automatisk mätaravläsning, AMR. Trots ökad prispress blev tillväxten inom Automotive 6 %. Rörelseresultatet har ökat med 18,4 miljoner kronor till 4,1 miljoner, exklusive goodwillavskrivningar och engångsposter (0,4 miljoner nettoresultat). Rörelseresultatet är belastat med kostnader av engångskaraktär uppgående till -1,1 miljoner kronor samt uppstartskostnader för tillverkning och leveranser av stora volymer antenner till elmätare. Rörelsemarginalen exklusive goodwillavskrivningar och engångsposter uppgick till 5%. Produktutveckling ökar till 6,9 miljoner kronor (6,1 miljoner under 2006) med satsning på nya antennlösningar, speciellt inom den kraftigt växande sektorn M2M (machine to machine). Efter ytterligare ett år med renodling av verksamheten till att helt fokusera på antennprodukter inom Automotive och Industri, kombinerat med att satsa hårt på vidareutveckling av nya produkter inom dessa, rapporterar bolaget vinst för 2007. "Vi har nu uppnått en stark positionering gentemot kunder i Europa såväl som andra marknader. Vi står nu redo att växa ytterligare i samband med ökade behov för trådlösa kommunikationslösningar", säger Lars Ericson, vd för Smarteq. Under året har Smarteq inlett samarbete med strategiskt viktiga kunder såsom Telenor-Cinclus, Kamstrup-Senea, samt dessutom Landis+Gyr under januari 2008. Förutom en ökad försäljning har Smarteq även under året etablerat nya samarbeten med underleverantörer i Kina för att minska produktionskostnader under 2008. 2007 års rapport är resultatet av de senaste årens renodling av verksamheten för att satsa enbart på avancerade antennsystem. Vissa goodwillavskrivningar belastar fortfarande resultatet, men verksamheten är idag helt fokuserad på kundsegment med goda utvecklingsmöjligheter, meddelar Smarteq i sin rapport.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2