Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 februari 2008

Fortsatt positiv utveckling för ABB Sverige 2007

ABB Sverige redovisar för 2007 en beställningsingång på 34,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år.

Stora projekt inom kraftöverföring och distribution samt stora industriprojekt står för huvuddelen av ökningen. Men även produkter och service har en fortsatt bra tillväxt. Exporten svarar för 84 procent av den totala orderingången. ”Vi hade en kraftig försäljningsökning under 2007”, säger Sten Jakobsson, vd för ABB Sverige. ”Det beror dels på en bra marknadssituation med hög efterfrågan inom i stort sett alla marknadssegment. Dels beror det på att vårt erbjudande passar väl in i dagens ökade intresse för klimat- och energifrågor. Våra produkter och lösningar bidrar till att minska utsläppen och möjliggör en effektiv energianvändning”, fortsätter han. Intäkterna ökade med 4 procent till 23,8 miljarder kronor och den höga orderingången inom systemsidan ger ABB Sverige en stor orderstock. För femte året i rad visade ABB Sverige en positiv utveckling med en kraftig ökning av resultatet jämfört med föregående år. Antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) låg på ungefär samma nivå som föregående år med 8738 personer. Utsikterna för 2008 ser fortsatt bra ut. Utbyggnaden av infrastrukturen i den ”nya världen” medför att investeringarna i elnät och industriproduktion förväntas fortsätta på en hög nivå. I Europa och Nordamerika fortsätter modernisering och sammankoppling av elnät samt utbyggnad av befintliga industrianläggningar. ”Med vår teknik kan avlägset belägen förnybar energi tas tillvara. Det gäller såväl vattenkraft som vindkraft och solkraft. Detta ger oss goda möjligheter att bidra i arbetet med att minska de globala koldioxidutsläppen”, säger Sten Jakobsson.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2