Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 februari 2008

HMS Networks ökade 2007

HMS Networks nettoomsättning för 2007 ökade till 269,5 MSEK (227,4). Justerat för negativa valutaeffekter om 7,5 MSEK uppgick tillväxten till 21,8%.

Rörelseresultatet förbättrades till 54,5 MSEK (51,7). Justerat för engångskostnader för flytt av verksamheten uppgick rörelsemarginalen till 21,6% (22,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 34,2 MSEK (28,5). Resultat efter skatt uppgick till 29,9 MSEK (33,3) och resultat per aktie uppgick till 2,81 kr (3,21). - Vi har nu fullföljt en kraftig förstärkning av organisationen och flytt av hela den svenska verksamheten. Detta belastar resultatet på kort sikt men ger oss rätt förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt, säger Nicolas Hassbjer, VD för HMS.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2