Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 februari 2008

Dollarn pressar svensk mönsterkortsindustri

De svenska mönsterkortsleverantörerna hade ett bra år 2007 men resultat och omsättning påverkades kraftigt av den allt svagare dollarn.

Under de senaste åren har marknaden både konsoliderats och drabbats av konkurser men även utbrytningsföretag har formerats. Det finns de som växer starkt framåt men så finns det även de som växer långsamt om någonting över huvudtaget. Multi-Teknik har ökat från 34,5 miljoner kronor till 47,2 miljoner kronor. NCAB har vuxit med ca 2 miljoner kronor från 2006. Tillväxten i Sverige för NCAB har planat ut under de senaste åren. Det största ökningen har NCAB på sina nya marknader, bl.a Tyskland och Polen. Avhopparna från NCAB med Jonas Pettersson i spetsen, PCB Connect har ökat sin omsättning från 46 till 76 miljoner kronor 2007 varav 65 miljoner kronor omsattes i Sverige. Elprint tappade mycket av sin försäljning mellan 2005 och 2006 då omsättningen i Sverige närmast halverades. Mellan 2006 och 2007 minskade Elprint sin svenska försäljning från 9,7 miljoner kronor till 8,9 miljoner kronor. Teltex, som är en av få tillverkande företag kvar i branschen har vuxit med ca 4 miljoner kronor från 2006. Konjunkturen har varit mycket god för mönsterkortsbranschen men dollarraset har hållit tillbaka framgångarna något. I somras genomförde evertiq en sammanställning över de största mönsterkortsleverantörerna som verkade på den svenska marknaden. Resultatet blev att de som satsade på trading av mönsterkort visade i särklass bäst siffror jämfört med de som hade störst fokus på försäljning av egentillverkade kort. Idag sysslar de allra flesta mönsterkortsleverantörer på den svenska marknaden med så kallad trading, antingen uteslutande eller som komplement till sin egen tillverkning. Teltex exempelvis, ökar dock både på egentillverkade kort och på tradade kort. ”Vi ökar både inom egentillverkade kort och tradade kort. Ca 30 procent av omsättningen är trading idag och vi räknar med att omsätta 25 miljoner i år”, berättar Teltex försäljningschef Joakim Hillman för evertiq. ”Vi hade en förhållandevis svag höst men nu efter nyår så har det tagit fart ordentligt så vi ser mycket positivt på framtiden. Vi har skrivit ett antal spännande ramavtal med kunder inom medicinteknik och försvarsteknik”, berättar Joakim Hillman vidare för evertiq. Både pris och kvalitet spelar in när mönsterkortsleverantörerna får sina order. ”Fokus har flyttat från att köpa kort i Asien till att faktiskt sälla sig frågan ’vad är det för något vi får därifrån’. Frågan om tillförlitlighet kommer mer och mer”, berättar Würth Elektroniks Johan Lindqvist för evertiq. En av de mönsterkortsleverantörer som tappat en hel del på den svenska marknaden är Elprint. Det har tagit lång tid att få igång den nya fabriken med alla nya maskiner men nu skall man äntligen ha kommit igång. ”Vi ser en bra ökning i Sverige nu efter att vi tagit den nya versionen av ”Enterprise” i bruk. Jag är mycket glad över att se att allt fler väljer att anamma detta koncept”, säger Elprints VD Helge Nilsen till evertiq. Enligt evertiqs beräkningar så landar den totala mönsterkortsmarknaden på 512 miljoner kronor, dvs för de som har försäljningsrepresentanter i Sverige. Företag som GPV har vi inte fått några försäljningsuppgifter ifrån och Ageto MTT har även en hel del annan verksamhet inom koncernen. Osäkerheten i denna sammanställning är därför stor för hur mycket av deras omsättning som egentligen är från mönsterkortsverksamheten. De företag som är markerade med asterix har brutet räkenskapsår och siffrorna är från 06/07
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2