Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 februari 2008

Miljösanktionsavgiften blir lägre

Den miljösanktionsavgift som är kopplad till producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter slår hårt mot små företag. Nu föreslår Naturvårdsverket att storleken på avgiften ska ändras. Förslaget lämnades till Miljödepartementet den 11 februari i år.

När den nya förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter infördes i Sverige 2005, ställde producentorganisationerna tydliga krav att det skulle finnas sanktioner kopplade till förordningen. Nu har avgiften visat sig slå hårt mot mindre företag och under 2007 har ett 70-tal företag påförts en miljösanktionsavgift. Efter att Naturvårdsverket fått in många kritiska synpunkter har vi nu lämnat in ett förslag till Miljödepartementet om att miljösanktionsavgiften ska ändras. "Om ingenting görs kommer miljösanktionsavgifterna att fortsätta slå orimligt hårt mot vissa mindre företag", säger Lena Jacobsson på Naturvårdsverket. "Vårt syfte med förslaget till Miljödepartementet är att komma till rätta med problemet och att avgiften görs mer rättvis och proportionerlig", lägger hon till. Miljösanktionsavgiften ska fungera som ett verktyg för att förmå alla producenter att ta sitt ansvar när det gäller rapportering om hur många produkter som sålts och rapportering av de mängder elavfall som de samlat in och behandlat. För att kunna skydda miljön och människors hälsa från felaktig hantering av elavfallet utövar vi kontroll och tillsyn över producentansvaret och då används rapporteringen som underlag för beräkningar och statistik. Förslaget innebär en mer rättvis och proportionerlig avgift. Idag ser miljösanktionsavgiftssystemet ut så här: Storleken på miljösanktionsavgiften, gällande rapport av sålda mängder, är kopplad till det omsatta värdet av de sålda produkterna: • Om det omsatta värdet är större än 100 000 kronor är miljösanktionsavgiften 100 000 kronor. • Om det omsatta värdet på produkterna är större än 20 000 kronor är miljösanktionsavgiften 20 000 kronor. • I övriga fall är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor. Storleken på miljösanktionsavgiften, gällande rapport av insamlade och behandlade mängder, är 20 000 kronor. Naturvårdsverket föreslår nu följande miljösanktionsavgifter gällande rapport av sålda mängder: • 10 000 kr, om det är uppenbart att företagets omsättning uppgår till högst 10 miljoner kr. • 100 000 kr, om det är uppenbart om företagets omsättning uppgår till minst 10 miljoner kr och högst 50 miljoner kr. • 500 000 kr om det är uppenbart om företagets omsättning överstiger 50 miljoner kr. Storleken på miljösanktionsavgiften, gällande rapport av insamlade och behandlade mängder, är oförändrad, det vill säga 20 000 kronor.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1