Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 28 februari 2008

Mycket på gång hos Free2Move

Free2Move har meddelat sitt bokslut för 2007. Omsättningen för 2007 uppgick till 12,1 MSEK (6,2) och resultatet blev -1,0 MSEK (-1,2). Under januari har orderstocken ökat till ca 10 MSEK. Free2move har ett antal offertförfrågningar inom både Bluetooth och RFID med betydande ordervärden.

Free2Move skriver i sin rapport att 2007 kännetecknas av stark omsättningsökning, planenlig utökning av globala distributionskanaler och utveckling av nya produkter inom audioområdet och RFID. Under året genomförde bolaget bland annat en Road-show i cirka 20 städer i Europa tillsammans med distributören Rutronik GmbH där Free2move AB presenterade sina produkter. Turnén resulterade i ett stort antal större prospekt. Under sista kvartalet 2007 tecknades order på nyutvecklade audioprodukter för sammanlagt ca 7 MSEK. Vid 2007 års början fanns planer på att dessa orders skulle tecknas och levereras under 2007 men längre försäljningscykel gör att produkterna kommer att levereras först under år 2008. Den totala orderstocken 31/12 2007 uppgick till ca 8,5 MSEK. Under januari har orderstocken ökat till ca 10 MSEK.Free2move har ett antal offertförfrågningar inom både Bluetooth och RFID med betydande ordervärden. Free2move har bland annat blivit utvalda som ett av två företag som fått i uppdrag att leverera ett utvärderingssystem (ordervärde 110 000 kr) för hantering av sopcontainers. Systemet baseras på Free2moves aktiva RFIDsystem i kombination med positioneringssystemet G.A.P.S. Totalt ordervärde är över 20 MSEK om beställaren väljer Free2move som leverantör. Free2move bedömer att marknaden för trådlösa multimedia relaterade applikationer kommer att utvecklas starkt de kommande åren. Under 2007 lades mycket resurser på utveckling av produkter för denna marknad vilket även resulterade i ett antal signifikanta initiala orders. Inom detta område kan Free2move bidra med unika produkter som ger höga marginaler och minskad konkurrens. Styrelsen för Free2move ser mycket ljust på framtiden både på kort och på längre sikt. Free2move har som målsättning att med lönsamhet öka omsättningen med 100% under 2008.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1