Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 februari 2008

Ingeniörens undersökning: ”Lean slukar medarbetares tid”

Smalt, effektivt och utan slöseri. Det är tre delar som det brukar talas om inom Lean Production men enligt den danska tidskriften ingeniören så slukar Lean-arbetet väsentligt med tid från medarbetarna.

”Lean” är ofta använt som samlingsnamn för att effektivisera processer för att minska spilltid och slöseri i verksamheten men enligt en undersökning som den danska tidskriften ingeniören har genomfört så kan Lean i sig ge betydligt mer spilltid och merjobb för de anställda. Det tar tid att reducera spilltid. Paradoxalt nog har både ledning och personal upplevt att införandet av Lean-tänket har tagit både möda och extraarbete från personal och ledning under två års tid sedan dessa aktiviteter sattes igång. Trots att produktionsföretaget Linak i Danmark har satt igång Lean-tänkandet i sina processer för två år sedan så upplever man fortfarande en hel del spilltid och merjobb inom verksamheten. Detta beror bland annat på att övriga avdelningar inte arbetar efter samma principer. I undersökningen Capacent Epinion svarar 42 procent av de utfrågade ingenjörerna att verksamhetens Lean-projekt har lett till ökade eller oförändrade spilltider. Ca 40 procent svarar att arbetsbördan ökat. Detta överraskar inte Ivar Friis som är lektor i ekonomistyrning på Handelshögskolan i Köpenhamn. Han pekar på att företagsledare ofta glömmer att Lean-projekt ofta har stora omkostnader eftersom medarbetarna skall använda extra tid på möten och scheman. ”Den tid kan uppfattas som spilltid om medarbetarna inte kan märka resultaten från deras insats. Det finns nog en tendens till att många Lean-projekt blir överbyråkratiska med allt för detaljerade analyser i förhållande till vad verksamheten reellt får ut av projektet”, säger han till Ingeniören.
Annons
Annons
2021-05-27 14:20 V18.18.11-1