Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 mars 2008

Seanet fyller på kassan

Seanet genomför företrädesemission om cirka 24,1 MSEK.

Styrelsen för Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande den 31 mars 2008, genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Seanet tillförs cirka 24,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma Seanets aktieägare, varvid en (1) innehavd aktie skall ge rätt att teckna två (2) nya aktier. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 3 207 000 kronor genom nyemission av högst 32 070 000 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,1 kronor). Teckningskursen skall vara 75 öre per aktie. Cirka 80 procent av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier från styrelsen och större aktieägare. Handel med teckningsrätter kommer dessutom att ske.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2