Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 04 mars 2008

AUTOSAR snabbar på utvecklingen inom bilindustrin

Programvara kan återanvändas och fler aktörer har möjlighet att komma in på fordonsapplikationer tack vare AUTOSAR.

Biltillverkarna har traditionellt sett utvecklat lösningar där datorkomponenterna i bilarna har programvara inbyggd från leverantören. AUTOSAR-standarden gör det möjligt för oberoende programvaruleverantörer att utveckla programvara till biltillverkarnas datoriserade komponenter. Nya juridiska och miljömässiga krav från myndigheterna samt ett ökande antal innovativa finesser och praktiska lösningar gör att utvecklingen av teknik för personbilar och nyttofordon i allt högre grad drivs av behov och funktionalitet. Samtidigt omfattar lösningarna ständigt fler nätverksbaserade komponenter, vilket medför högre komplexitet. Den här utvecklingen är en viktig orsak till att de största aktörerna inom bilindustrin har gått samman för att utveckla AUTOSAR-standarden, som är en gemensam programarkitektur. Patrik Östberg är programutvecklare på Data Respons-företaget Syrén Software AB i Göteborg och har jobbat med programutveckling för bilindustrin sedan 1995. Han kom i kontakt med AUTOSAR 2005. "Grundtanken bakom AUTOSAR-standarden är återanvändning av programvara. Maskinvarukomponenterna ändras men programvaran som styr dem kan återanvändas", berättar Patrik Östberg. "Programvaran delas upp i funktionskomponenter. Biltillverkaren kan köpa programkomponenter och lägga in dem där det finns körbara resurser, inte nödvändigtvis i de individuella maskinvarukomponenterna. AUTOSAR styr kommunikationen mellan maskin- och programvara så att de olika komponenterna i bilen fungerar som de ska. AUTOSAR är till stor nytta för bilindustrin, eftersom biltillverkarna nu slipper utveckla nya programvaruplattformar varje gång de ska använda nya datoriserade komponenter. Tidigare har inte bilindustrin haft möjlighet att lägga tillräcklig vikt vid funktionaliteten i lösningarna, eftersom resurserna har gått åt till programutveckling. Den största fördelen med AUTOSAR är att bilindustrin kommer att kunna beställa komponenter från en leverantör och programvara från en annan", förklarar han. Syrén Software har lång erfarenhet inom programutveckling för bilindustrin och AUTOSAR är ett område som de nu satsar hårt på. Företaget har flera specialister på AUTOSAR – alla med lång erfarenhet från bilindustrin. "Erfarenhet från programutveckling, både i bilindustrin och inom andra områden, är helt avgörande för en AUTOSAR-programmerare, eftersom programvaran blir mer avancerad och bygger på lösningar från andra områden", understryker Patrik Östberg. AUTOSAR-standarden befinner sig fortfarande på experimentstadiet. Den är inte helt infasad i bilindustrin men de flesta av de stora biltillverkarna stöder den. Patrik Östberg räknar med att standarden kommer att vara fullständigt införd i branschen om fem till tio år. "Frågan om immateriell egendom i samband med programutvecklingen är en av de faktorer som avgör hur fort det kommer att gå. Det här är en förhållandevis ny utmaning för bilindustrin. Hur ska man ta betalt för återanvändning av kod som till exempel styr blinkers som används av fyra olika bilmärken? Integreringen av AUTOSAR är beroende av att aktörerna via branschorganisationerna definierar ett samarbete och utarbetar klara regler och praxis", avslutar Patrik Östberg.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2