Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 03 mars 2008

FPGA eller ASIC?

Vad styr valet av krets för implementering av komplexa digitala funktioner? ASIC och FPGA har snarlika funktioner men det finns ändå väsentliga skillnader.

Det finns enligt en artikel i Mediaplanets DI-bilaga, två grundläggande typer av integrerade kretsar för implementering av komplexa digitala funktioner, ASIC (Application Specific Integrated Circuit) och FPGA (Field Programmable Gate Array), som bland annat används i inbyggda system idag. En ASIC är en krets designad för ett specifikt syfte medan en FPGA är baserad på en uppsättning logiska kretsar vilka programmeras till önskad funktion. ”Generellt sett kan man säga att det ofta lönar sig att använda ASIC då man utvecklar en produkt för massproduktion. Detta då styckekostnaden generellt sett är lägre för en ASIC än för en FPGA, men har en högre utvecklingskostnad än för en FPGA”, säger Marcus Movér, utvecklingschef på ShortLink till Mediaplanet. Det finns dock mer än kostnaden att tänka över vid valet mellan FPGA eller ASIC. Dessa två typer av integrerade kretsar har olika karakteristik vilka kan vara avgörande i valet om man ska använda ASIC eller FPGA. I en ASIC kan även analoga funktioner implementeras, vilket kan utnyttjas för att få hela system integrerade på ett chip. ”Det finns andra aspekter förutom enbart kostnadsaspekten vilka man får ta hänsyn till vid valet om man ska konstruera inbyggda system baserade på ASIC eller FPGA. Till exempel kan en ASIC göras betydligt mycket strömsnålare och mindre än en FPGA, medan en FPGA erbjuder högre flexibilitet då denna kan programmeras om i efterhand”, säger Marcus Movér till Mediaplanet. Alternativet med att börja med en FPGA och sedan gå över till ASIC vid produktion blir dock allt vanligare. Genom att göra detta ska betydande kostnadsbesparingar kunna göras. ”Vi ser att det finns stora möjligheter att effektivisera utvecklingen av inbyggda system genom att börja med att arbeta med en FPGA för att hitta rätt lösning och sedan ta fram en lösning för ASIC, vilken passar för massproduktion”, säger Marcus Movér till Mediaplanet.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2