Annons
Annons
Annons
Annons
Material | 04 mars 2008

TBBPA godkänt av EU

Världens mest använda flamskyddsmedel, TBBPA har riskbedömts och godkänts av Europakommissionen.

Det är heller inte aktuellt att lägga in TBBPA som en del i nästkommande revidering av RoHS-direktivet. Bedömningen grundar sig på en åttaårig teststudie av TBBPAs inverkan på den mänskliga hälsan och miljön. Det är främst materialet Tetrabromobisphenol-A (TBBPA)1 som används som flamskyddsmedel i mönsterkort och annan elektronik. TBBPA används idag i över 70 procent av all elektronisk och elektrisk utrustning.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1