Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 mars 2008

Elekta slutför förvärv av CMS

Medicinteknikbolaget Elekta AB har slutfört förvärvet av CMS Inc., för en kontant köpeskilling om 75 miljoner USD (cirka 462 miljoner SEK) på skuldfri basis.

CMS är en leverantörer av mjukvarulösningar för dosplanering vid strålbehandling av cancer och har system installerade vid mer än 1 500 sjukhus och kliniker världen över. CMS, med en rad mjukvaror i klinisk användning och med nya system och ny funktionalitet under utveckling, kommer att kunna ge avsevärda bidrag till Elektas vidare utveckling av lösningar för dosplanering och informationshantering i cancervården. Såväl CMS organisation för försäljning och marknadsföring som utvecklingsgruppen, kommer att tillföra resurser och expertis som gör det möjligt för Elekta att snabbare kunna lansera dessa system på marknaden. CMS kommer att konsolideras i Elektas räkenskaper från den 4 mars 2008.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2