Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 mars 2008

Aastra Telecom ökar kraven på leverantörerna

Kanadensiska Aastra Telecom, som nyligen köpte Ericssons affärsområde för telefonväxlar, skärper kraven på sina leverantörer och etablerar en rad nya etikregler.

Nu kommer Aastras leverantörer över hela världen få rätta sig efter en rad ovillkorliga krav vad det gäller till exempel miljö och hur medarbetarna ska behandlas. Alla måste uppfylla ISO reglerna för 9001-standarden, för kvalitet och ledning, samt ISO 14001-standarden, som sätter klara miljöregler. Förutom dessa krav så stipuleras hur leverantören ska förhålla sig till ämnen som barnarbete, diskriminering, arbetsskydd med mera. Det nya etikprogrammet följer den amerikanska ”Electronic Industry Code of Conduct) och gäller för alla de länder som Aastra Telecom är verksamma i. För att se till att reglerna följs så man anställt särskilda revisorer som är med i hela processen, från det inledande mötet med en tänkbar leverantör, till dess produkten levereras. – Vårt mål är att alltid kunna erbjuda de bästa och mest attraktiva telekomprodukterna för affärsmarknaden. En viktig punkt för att uppnå detta är att se till så att också underleverantörerna följer våra riktlinjer för hälsa, säkerhet, miljö och personalpolitik, säger Peter Lilja, försäljningsansvarig för Aastra Telecom i Sverige. För att ytterligare förbättra etikarbetet så har Aastra Telecom inbjudit samarbetande företag till att delta i en lång rad projekt som understöder social utveckling. – Det känns verkligt stimulerande att arbeta för ett företag som anser det som en av sina viktigaste uppgifter att man ser till att följa höga etiska värdegrunder för all verksamhet, säger Peter Lilja. Något som också innebär en ökad trygghet för våra kunder.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1