Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 mars 2008

Onrox satsar vidare

Kontraktstillverkaren Onrox AB i Malmö fortsätter att satsa offensivt framåt. För närvarande satsar man på att omstrukturera hela värdekedjan, från offert till leverans.

”Vi tittar i detalj på alla ingående steg i värdekedjan för att se var vi skall kunna effektivisera och höja kvalitetsnivån. Allt från val av leverantörssamarbetspartner av ingående komponenter till val av distributör av färdig produkt ingår i analysarbetet”, meddelar bolagets VD Stefan Borgström. Dessutom har man startat upp arbetet med 5S (Städa, Sortera, Strukturera, Standardisera samt Självdisciplin) sedan i höstas och även arbetat med att införa OPS (Onrox Produktions System). Det senare är applicerbara delar av Lean production. ”Vi kommer att behöva förstärka personalen på vissa områden för att kunna höja servicegraden till våra kunder, och en hel del kompletterande utbildning kommer att behöva utföras”, meddelar Stefan Borgström. Onrox kommer att fortlöpande se över sitt investeringsbehov på maskinsidan. ”Vårt nya arbetssätt kommer att kräva en del investeringar, kundkrav kräver en del samt ständig utveckling för att ligga i framkant på tekniksidan kräver sina investeringar”, fortsätter Stefan Borgström. Till detta kommer även satsning på personalen i form av vidareutbildning inom deras respektive arbetsområden, kompletterande utbildning i takt med investeringar och förändrade arbetssätt med mera. ”Vi ser en ständig tillväxt hos de kunder och på de marknader vi verkar, även om en viss utplaning kan märkas på sina håll så finns det ingen kund eller marknad som aviserat en tillbakagång vilket ger oss en samlad positiv bild av framtiden”, avslutar VD Stefan Borgström.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1