Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 mars 2008

Resursutnyttjandet vänder nedåt

Exporten ökar starkt men ordertillväxten har bromsat in och på hemmamarknaden har ordertillväxten helt avstannat.

Dämpningen av konjunkturen påverkar nu även företagens efterfrågan på arbetskraft och utnyttjande av produktionskapaciteten. Ordertillväxten har bromsat in och på hemmamarknaden har den helt avstannat. Den viktiga exporten fortsätter däremot att växa, här ökar fortfarande ordervolymerna kvartal för kvartal. Detta meddelas i Teknikföretagens konjunkturbarometer första kvartalet 2008. Det är nu färre företag än tidigare som kör för fullt, 52 procent jämfört med 55 procent förra kvartalet. Även efterfrågan på nyckelpersonal dämpas och 30 procent av företagen uppger brist på yrkesarbetare jämfört med en tredjedel för tre månader sedan. –Att företagen nu rapporterar ett minskat resursutnyttjande är i sig en indikation på att konjunkturläget försvagats. Samtidigt kan vi konstatera att med fortsatt växande exportorder är det lägre tillväxt och inte någon direkt recession vi ser framför oss den närmaste tiden, kommenterar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. –Vi räknar med att teknikföretag i Sverige kommer att öka produktionen också i år. Tillväxten blir klart lägre än i fjol, men vi ska komma ihåg att produktionen då ökade med hela nio procent i volym. Teknikföretagens konjunkturbarometer visar att sju av åtta branscher/grupper av leverantörsföretag har en fortsatt ökad exportordervolym. Betydligt sämre ser det däremot ut på den svenska hemmamarknaden, där sju av åtta grupper rapporterar sämre siffror än för tre månader sedan. Av dessa är det tre grupper (metallvaruföretag, bilindustrin och bilindustrins underleverantörer) som rapporterar en direkt minskad ordervolym. Undersökningen, som genomfördes i mitten av februari månad, omfattar 513 företag med en sammanlagd försäljning på 660 Mdr SEK, varav 79 procent säljs på export.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2